search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

ChristenUnie: "Plan NAM verkoop kleine gasvelden"

Op 27 oktober 2021 heeft de ChristenUnie schriftelijke vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten over het plan van de NAM om haar kleine gasvelden te verkopen.

"De ChristenUnie-fractie heeft met grote zorgen kennis genomen van het bericht dat de NAM van plan is haar kleine gasvelden te verkopen. De ChristenUnie maakt zich al lange tijd zorgen over de schadeafhandeling van schade ontstaan door gaswinning in de zogenaamde kleine gasvelden in Drenthe. Dit proces loopt nu al erg moeizaam, en een verkoop zal naar onze inschatting op zijn minst niet bijdragen aan een versnelling van dit proces.

Daarom heeft de fractie van de ChristenUnie de volgende vragen:

  • Wanneer is het college van Gedeputeerde Staten op de hoogte gebracht door de NAM over dit besluit?
  • Heeft het college zicht op de motivatie van de NAM om de velden te verkopen?
  • Wat is de waarde van de huidige afspraken die gemaakt zijn met de NAM over schade (afhandeling) door winning in de kleine velden in geval van verkoop van de velden aan een ander bedrijf?
  • Deelt het college onze zorgen met betrekking tot de positie van Drentse inwoners bij verkoop?
  • Wat is de rol van het ministerie van Economische Zaken bij de verkoop?
  • Wat is de rol van het Instituut Mijnbouwschade bij de verkoop?
  • Wat is de rol van de provincie bij verkoop?

We zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

Hoogachtend,
Bernadette van den Berg
ChristenUnie"

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen