search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

CDA: "N34"

Op 18 juni heeft de fractie van het CDA vragen gesteld over de N34.

 " Op woensdag 17 jl. vond een dodelijk verkeersongeval plaats op de N34 ter hoogte van Odoorn. Door het grote aantal ongevallen waarbij doden en gewonden vallen op deze weg kun je niet meer spreken van incidenten maar van een situatie waarbij structureel onveilige situaties ontstaan. Als wegbeheerder heeft de Provincie Drenthe een belangrijke rol in de verkeersveiligheid. Provincie Drenthe wil de verkeersveiligheid en doorstroming van zowel het autoverkeer als het openbaar vervoer op het traject van de N34 tussen Emmen en de Punt verbeteren. Provinciale Staten hebben besloten dat de weg partieel verdubbeld gaat worden in de verwachting dat daarmee ondermeer de verkeersveiligheid gediend is. Tot die partiële verdubbeling op de volledige N34 is afgerond wil de CDA-Statenfractie (tijdelijke) maatregelen die de verkeersveiligheid vergroten. Analyse van alle ongevallen dienen naar onze mening betrokken te worden bij de omvang en aard van die maatregelen. Binnenkort heeft de CDA-fractie werkbezoeken gepland waarbij gesproken gaat worden met omwonenden, gemeenteraadsfracties en Dorpsbelangen om hun opvattingen te horen over de voorgenomen wijzigingen aan de N34. Vooruitlopend daarop heeft de CDA-fractie de volgende vragen:

  • Bent u het met het CDA eens dat het grote aantal ongevallen op de N34 om een oplossing vraagt?
  • Heeft het College van Gedeputeerde Staten inzicht in de analyse van de ongevallen die plaatsvonden op de N34? Zo ja, wat zijn de veel voorkomende oorzaken van ongevallen? Zo nee, kunt u een onderzoek en analyse (laten) uitvoeren over de oorzaken van de ongevallen?
  • Zijn er voornemens om, gezien het grote aantal ongevallen op de N34 en de tijd die zorgvuldige procedures nu eenmaal vragen, tijdelijke maatregelen te nemen om de verkeersveiligheid te vergroten? Zo ja, kunt u ons hierover nader informeren? Zo nee, waarom worden tijdelijke maatregelen niet overwogen?

Namens de CDA-fractie, Eline Vedder"

gerelateerde documenten

Betrokken statenleden

E.c. Vedder Monaster
E.C. Vedder-Monaster Statenlid MEER INFO

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen