search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

CDA, PvdA, CU: "Ontslagen bij Treant"

De fracties CDA, PvdA en ChristenUnie hebben op 4 oktober schriftelijke vragen ingediend naar aanleiding van de aangekondigde 500 ontslagen bij Treant.  

"Dinsdag 1 oktober jl. berichtte RTV Drenthe over de plannen van de Treant Zorggroep. Zorg als voorziening is een belangrijk thema voor ons als Staten en voor onze inwoners. Mede daarom hebben we als Provinciale Staten ons sterk gemaakt voor de Zorgtafel in Drenthe. En dus zijn we geschrokken door de berichtgeving dat Treant van plan is 500 banen te schrappen, en de spoedeisende hulp in Stadskanaal met onmiddellijke ingang 's nachts te sluiten.

Na installatie van de Zorgtafel hebben betrokken partijen elkaar beter leren kennen, is informatie gedeeld en is voorzichtig enig onderling vertrouwen ontstaan. Ook hebben zorgverzekeraars, zorgaanbieders en patiëntenverenigingen samen een plan geschreven om de zorg in de regio duurzaam te maken. In 2018 werden "zwarte cijfers" geschreven. Na een eerste duidelijke terugloop in de patiënten-aantallen, leek herstel te ontstaan. Voorzichtig aan begon onder het personeel weer enig elan te ontstaan. Het ging weer de goede kant op.

In juli 2019 werd het plan " Zorg voor de regio" gepresenteerd, waarin al melding gemaakt werd van gedeeltelijke sluiting van de spoedeisende hulp in Hoogeveen en Stadskanaal met ingang van 2020. Van een aanvullende personeelsinkrimping was toen echter nog geen sprake. Navraag bij een aantal deelnemers aan die Zorgtafel lijkt dat te bevestigen. Ze geven aan het zogenaamde GUPTA plan wel te kennen, maar waren niet op de hoogte van ontslagen. Ondertussen laat de nieuwe topman (de Folter) weten dat het er uiteindelijk allemaal beter op wordt.

Echter, navraag bij medewerkers geeft een ander, zorgelijker beeld:

  • het vertrouwen in de organisatie is door berichtgeving verder gedaald;
  • de afslanking zal ook effecten hebben op de breedte van het zorgaanbod;
  • door de banenreductie zullen de wachttijden toenemen;
  • waardoor aanvullend adherentieverlies (lees minder patiënten en inkomsten) het gevolg zal zijn.

Daarom hebben wij, de fracties van PvdA, CDA en ChristenUnie de volgende vragen aan GS.

  1. Was u in juli op de hoogte van de genoemde personeelsreductie?
  2. Bent u, net als ons, verrast door het besluit van de Treant Zorggroep om 500 banen te schrappen?
  3. Treant baseert zich in haar motivatie op een dalende zorgvraag. Maar de zorgvraag in het verzorgingsgebied van Treant lijkt eerder toe te nemen dan te dalen. Ook wordt gemeld dat in Assen (WZA) en Scheemda (OZG) aanvullende nieuwbouw plaats vindt om de extra toestroom van patiënten op te vangen. Deelt u ons beeld dat er eerder sprake van een toename dan van een afname in vraag optreedt?
  4. Heeft u inzicht in de cijfers waar Treant zich op baseert en kunt u die met ons delen?
  5. Heeft Treant nog voldoende kritische massa om duurzame beschikbaarheid van zorg in de regio te garanderen?
  6. Welke stappen gaat u ondernemen om een duurzaam perspectief voor bewoners en werknemers te garanderen?

Namens de fracties van CDA, PvdA en ChristenUnie,

C. Mentink-Broekhuis, R. Bosch en H.H. Veldsema"

Betrokken statenleden

C. Mentink Broekhuis
C. Mentink-Broekhuis Statenlid MEER INFO
R.a.a. Bosch
R.A.A. Bosch Statenlid MEER INFO
Veldsema
Dhr. H.H. Veldsema Statenlid MEER INFO

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen