search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

PvdA: "stoppen inburgeringscursussen door onderwijsinstellingen in Drenthe"

Op 8 september heeft de fractie van de PvdA vragen gesteld over het stoppen van inburgeringscursussen door onderwijsinstellingen in Drenthe.

"Uit recente mediapublicaties vernemen wij dat Drentse onderwijsinstellingen overwegen te stoppen met inburgeringscursussen. Het Alfa College in Hoogeveen heeft dit al besloten.
Als reden wordt opgevoerd de invoering van de nieuwe Wet Inburgering per 1 januari 2022. Nieuwkomers moeten dan meer en intensiever inburgeringsonderwijs gaan volgen en de kosten daarvan stijgen navenant. Deze kosten zijn niet op te brengen door de Drentse onderwijsinstellingen.
Onze provincie wordt aan de ene kant benaderd en gevraagd om bij te dragen aan het tekort aan opvanglocaties terwijl aan de andere kant de mogelijkheden om in te burgeren en deel uit te gaan maken van de Nederlandse samenleving worden beperkt. De PvdA-fractie vindt dit bijzonder en niet acceptabel.
De PvdA-fractie realiseert zich dat de rol en invloed van de provincie op deze discussie mogelijk beperkt zal zijn maar wil dit onderwerp toch aan de orde stellen en wij hebben daarover de volgende vragen:

  • Bent u op de hoogte van het feit dat Drentse onderwijsinstellingen overwegen of zelfs al besloten hebben om per 1 januari – of eerder – te stoppen met het aanbieden van inburgeringsonderwijs?
  • Bent u met ons van mening dat we er in onze provincie, en in gezamenlijkheid, alles aan moeten doen om nieuwkomers en statushouders de gelegenheid moeten bieden om kennis te nemen van de Nederlandse taal en gebruiken om zodoende snel ingeburgerd te raken?
  • Bent u als provinciaal bestuur bereid om uw contacten en netwerken in te zetten om dit vraagstuk hoog op de agenda te krijgen bij de verantwoordelijke instanties?
  • En bent u als provinciaal bestuur bereid in overleg te treden met de Drentse onderwijsinstellingen om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om toch inburgeringsonderwijs mogelijk te maken?

Namens de fractie van de PvdA
H. Loof

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen