Actueel

Henk Nijmeijer: 'In de politiek wordt er naar je geluisterd. Ook jouw mening telt'

16 februari 2022

“Dat is precies wat politiek actief zijn zo mooi maakt: als Statenlid kun je je inzetten voor al die dingen die je belangrijk vindt. Ook jouw mening telt.”

Lees meer

VVD: "Pauperparadijs"

16 februari 2022

Op 15 februari heeft de fractie van de VVD ragen gesteld over het Pauperparadijs.

Lees meer

PvdA: "Navigatie dwars door dorpen vanaf N34"

15 februari 2022

Op 14 februari zijn vragen binnengekomen van de PvdA-fractie over 'navigatie dwars door dorpen vanaf N34'.

Lees meer

ChristenUnie: "OV-abonnementen"

14 februari 2022

Op 14 februari heeft de fractie van de ChristenUnie vragen gesteld over 'OV-abonnementen'.

Lees meer

SP: "Mogelijke overtredingen Meststoffenwet"

14 februari 2022

Op 14 februari zijn vragen binnengekomen van de SP-fractie over 'mogelijke overtredingen Meststoffenwet'.

Lees meer

Partij voor de Dieren en SP: "Looduitstoot GAE

14 februari 2022

Öp 14 februari zijn vragen binnengekomen van de fracties van Partij voor de Dieren en SPP over 'looduitstoot GAE'.

Lees meer

JA21: "Niet doorgaan theaterstuk Het Pauperparadijs

14 februari 2022

Öp 14 februari zijn vragen van de fractie van JA21 binnengekomen over 'het niet doorgaan van het theaterstuk Het Pauperparadijs'.

Lees meer

Bouchra Zouine: 'Je kunt dingen veranderen, het verschil maken'

13 februari 2022

"Een brede vertegenwoordiging van de samenleving is van belang. De samenleving is divers, dus de politiek moet dat ook zijn.”

Lees meer

VVD: "Cofinanciering"

11 februari 2022

De fractie van de VVD heeft op 11 februari vragen gesteld over "cofinanciering".

Lees meer

Ralph du Long: 'Wat ik mooi aan politiek vind? Eigenlijk alles'

11 februari 2022

“We hebben in de Staten soms te maken met flinke meningsverschillen, maar slagen er ook in om het grote belang te blijven zien. Je hebt altijd anderen nodig om ergens te komen. Dat is ontzettend mooi.”

Lees meer

Jetta Klijnsma: ‘Word actief voor onze Drentse samenleving'

09 februari 2022

“Ik doe altijd mijn best om met mensen dingen tot stand te brengen. Dat maakt politiek bestuurder zijn zo mooi. Het geeft je de kans om samen te knokken voor wat je belangrijk vindt.”

Lees meer

ChristenUnie: "Harmonium museum"

09 februari 2022

Op 8 februari heeft de fractie van de ChristenUnie vragen gesteld over het Harmonium museum.

Lees meer

Eline Vedder: 'De democratie is van ons allemaal, dus laat je horen'

07 februari 2022

“Ik ben opgeleid als werktuigbouwkundig ingenieur, maar dacht aan het einde van een werkdag vaak: Wie heeft er nou wat aan wat ik vandaag heb gedaan? Als boerin en als politicus heb ik dat gevoel helemaal niet”

Lees meer

Kees Vianen: 'Dat ik wat kan betekenen voor Drenthe vind ik mooi'

04 februari 2022

“Helaas zijn er weinig jonge Statenleden, ik ben het jongste Statenlid. Ik hoop dat dat verandert."

Lees meer

Ria Haan: 'Dat er echt iets gebeurt met jouw inbreng is zo leuk'

02 februari 2022

“Ik zou het heel mooi vinden als iedereen zich herkent in ons Drents Parlement. Ik vind dat het parlement een afspiegeling van de samenleving moet zijn. Dan kun je ook echt gesprekken voeren vanuit verschillende standpunten.”

Lees meer

Besluiten Drents Parlement: vergadering 2 februari 2022

02 februari 2022

Op 2 februari 2022 vond een vergadering van het Drents Parlement plaats. Bekijk hier de genomen besluiten.

Lees meer

Motie vreemd aan de orde van de dag: Prioriteitsstelling SDG's

02 februari 2022

In de vergadering van 2 februari hebben de fracties PVV en FvD een motie ingediend over de Sustainable Development Goals. Een meerderheid stemde tegen de motie.

Lees meer

Motie vreemd aan de orde van de dag: Afstandsnormen windturbines

02 februari 2022

Een aantal fracties verzoekt het college om alle ontwikkelingen met betrekking tot nieuwe windturbines in de provincie Drenthe stop te zetten tot de nieuwe landelijke afstandsnormen van kracht zijn. De motie kreeg onvoldoende steun en is verworpen.

Lees meer

Motie vreemd aan de orde van de dag: Structurele oplossing veilig reizen

02 februari 2022

De fracties VVD, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, CDA en PVV willen een structurele oplossing om veilig te kunnen reizen in het openbaar vervoer in Drenthe. Zij dienen hierom een motie vreemd aan de orde van de dag in. De motie is aangenomen.

Lees meer

Motie vreemd aan de orde van de dag: Sluiting (kinder)hartchirurgie

02 februari 2022

Tijdens de vergadering van 2 februari hebben de fracties gezamenlijk een motie vreemd aan de orde van de dag ingediend over het voorgenomen besluit om de centra voor (kinder)hartchirurgie en -cardiologie in Groningen te sluiten.

Lees meer

PvdA: "Gevolgen Didam-arrest voor (sociale) woningbouw in Drenthe"

02 februari 2022

Op 2 februari heeft de fractoe van de PvdA over vragen gesteld over 'gevolgen Didam-arrest voor (sociale) woningbouw in Drenthe'.

Lees meer