Actueel

Afscheid en benoeming bijzondere commissieleden

29 mei 2019

In de Statenvergadering van 29 mei 2019 is afscheid genomen van de bijzondere commissieleden die in de vorige bestuursperiode zitting hadden in een commissie. Ook zijn de bijzondere commissieleden voor de periode 2019-2023 benoemd.

Lees meer

Installatie nieuwe Statenleden

29 mei 2019

Met de benoeming van de vijf Statenleden tot gedeputeerden, zijn vijf nieuwe Statenleden toegelaten tot het Drents parlement om voltallig te zijn.

Lees meer

Afscheid bijzonder commissielid Van den Berg

27 mei 2019

In de vergadering van maandag 27 mei heeft Andries van den Berg afscheid genomen als bijzonder commissielid van de fractie van de ChristenUnie.

Lees meer

Eerste Kamerverkiezingen op 27 mei

23 mei 2019

De inwoners van Nederland hebben op 20 maart 2019 hun stem uitgebracht voor Provinciale Staten. Nu is het de beurt aan de Statenleden om op 27 mei de 75 leden van de Eerste Kamer te kiezen. De stemming vindt om 15.00 uur plaats. De Statenleden komen per provincie in vergadering bijeen om hun stem uit te brengen.

Lees meer

Coalitieakkoord PvdA, VVD, CDA, GroenLinks en ChristenUnie

20 mei 2019

Een uitnodigende, toegankelijke Drentse samenleving waar de basisvoorzieningen voor elke Drent op orde zijn. En waar inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en overheden samen invulling geven aan de mooie Drentse leefomgeving. Dat is de kern van het coalitieakkoord 2019-2023 voor de provincie Drenthe.

Lees meer

Toch geen nieuwe partij Sterk Lokaal Drenthe

14 mei 2019

De voormalige fractie van 50PLUS Drenthe en Sterk Lokaal gaan toch niet samen in een nieuwe partij: Sterk Lokaal Drenthe. Dat stelt Frank Duut in zijn brief aan de commissaris.

Lees meer

Algemene commissievergadering

06 mei 2019

Op woensdag 15 mei vindt een Algemene commissievergadering plaats. De vergadering start om 9.30 uur en vindt plaats in de Statenzaal van het provinciehuis.

Lees meer

VVD: "Heide Expres in Westerveld"

06 mei 2019

Op 6 mei heeft de fractie van de VVD vragen gesteld over de Heide Expres in Westerveld.

Lees meer

50PLUS en Sterk Lokaal gaan samen

01 mei 2019

De fracties 50PLUS en Sterk Lokaal hebben middels een brief aan commissaris van de Koning Jetta Klijnsma laten weten dat zij besloten hebben verder te gaan als één partij: Sterk Lokaal Drenthe.

Lees meer