Mevr. R.S. Goettsch

Let op: Deze persoon heeft momenteel geen actieve functies

Naam: Mevr. R.S. Goettsch

r.goettsch@drentsparlement.nl

Algemeen

Roelie Goettsch 
Telefoon: 06-45520362

Roelie Goettsch aan het woord:

"Al vanaf mijn jonge jaren ben ik geboeid door de verschillende manieren waarop mensen met elkaar samenleven. Hoe doen we dat met elkaar, welke regels en vooral welke normen en waarden delen we met elkaar. En heeft iedereen toegang tot onderwijs en werk. Kan iedereen zijn talenten ontwikkelen?

Gelukkig leven wij in een democratie waarin we van mening kunnen verschillen, maar wel samen zoeken naar oplossingen voor de vele vraagstukken in onze samenleving. Ik ben politiek actief, omdat ik mee wil doen met dat zoeken naar oplossingen. De PvdA is voor mij de partij, waarin ik mij verbonden voel met mensen die zich inzetten voor een samenleving, waarin samen leven en samen delen de uitgangspunten zijn, ongeacht je afkomst of geaardheid."

Nevenfuncties

Bezoldigde functie 

  • zelfstandig adviseur Sociaal Domein bij Goettsch Advies

 

Onbezoldigde functie

  • Voorzitter Raad van Toezicht Vluchtelingenwerk Noord Nederland
  • Voorzitter bestuur Stichting Ondersteuning PvdA Statenfractie

Functie historie

2019

  • Onbekend - 27 mrt. 2019 Statenlid, Provinciale Staten
  • Onbekend - 27 mrt. 2019 Fractievoorzitter, PvdA
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens