J.J. Moes

Naam: J.J. Moes

Fractielid, VVD
Statenlid, Provinciale Staten
Commissielid, Statencommissie Omgevingsbeleid
j.moes@drentsparlement.nl
Fractielid Bekijk pagina

Algemeen

Johan Moes
Wapse
06-10845460 

Johan Moes (VVD) aan het woord:

"Mijn naam is Johan Moes, ik ben getrouwd met Leida en we hebben drie dochters. Ik ben in 1969 geboren en getogen in Wapse en woon nog steeds in het ouderlijk huis. Voorheen was ik boer en campinghouder (samen met Leida) tot we in 2016 het besluit hadden gemaakt te stoppen met de melkveehouderij. 

Inmiddels hebben wij onze camping uitgebreid en runnen nu samen met veel plezier en voldoening camping ‘Het Noordenveld’.

Daarnaast zet ik mij graag in voor de gemeenschap, ik heb veel verschillende functies vervuld. Op dit moment ben ik voorzitter van stichting feestcommissie Wapse en vicevoorzitter van de vereniging van de Drentse Boermarken.

Vanaf 2006 tot 2018 heb ik in de gemeenteraad van Westerveld gezeten, daar heb ik veel ervaring opgedaan in besturen van de overheid. Inmiddels zit ik dus in de Staten van Drenthe waar ik me wil inzetten voor alle inwoners van Drenthe.

Ik bekijk zaken nuchter en maak het niet moeilijker dan het is, oftewel; met gezond en nuchter boerenverstand." 

Nevenfuncties

Bezoldigde functie

Eigenaar camping

 

Onbezoldigde functies

  • Voorzitter Stichting Feestcommissie Wapse
  • Voorzitter vereniging Drentse Boermarken
  • Penningmeester Agrarische Natuurvereniging 't Maolaand
  • Lid werkgroep Duurzaam Toerisme binnen Regionaal Landschap Drents Friese grensstreken

Functie historie

Heden

  • Actieve functie Fractielid, VVD
  • Actieve functie Statenlid, Provinciale Staten
  • Actieve functie Commissielid, Statencommissie Omgevingsbeleid
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens