F.S. Mensen-Maat

Naam: F.S. Mensen-Maat

Fractielid, PvdA
Statenlid, Provinciale Staten
Commissielid, Statencommissie Omgevingsbeleid
Fractielid Bekijk pagina

Algemeen

Fenneke Mensen-Maat (PvdA, bijzonder commissielid)
Barger-Compascuum
06-30506038

Nevenfuncties

Bezoldigde functies:

  • Zzp: Notulist/administratieve ondersteuning Mens en Maatschappij
  • Rabobank Nederland, Meppel
  • Programmaondersteuner Omgevingswet, Gemeente Emmen

Onbezoldigde functies:

  • Lid bewonersraad Kracht van de Veenkoloniën
  • Coördinator Brede School Barger-Compascuum
  • Lid steunfractie PvdA Emmen

Functie historie

Heden

  • Actieve functie Fractielid, PvdA
  • Actieve functie Statenlid, Provinciale Staten
  • Actieve functie Commissielid, Statencommissie Omgevingsbeleid
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens