Elke 4 jaar zijn er verkiezingen voor Provinciale Staten. We kiezen dan de Statenleden, oftewel de volksvertegenwoordigers van de provincie. Maar wat zijn de taken van de provincie? En wat doen de Statenleden? We leggen het hieronder uit. 

De provincie heeft verschillende taken

Nederland heeft twaalf provincies, die allemaal hun eigen volksvertegenwoordigers en hun eigen bestuurders en ambtenaren hebben. De provincies staan tussen het Rijk en de gemeenten in. Voor veel taken is het Rijk te groot en de gemeente te klein. Die taken voert de provincie uit, In het filmpje 'Wat doet de provincie voor ons?' wordt meer verteld over de taken van de provincie. 

De provincie Drenthe houdt zich bezig met de volgende onderwerpen:

Provinciale Staten

Elke provincie heeft een eigen volksvertegenwoordiging: Provinciale Staten. De leden van Provinciale Staten worden gekozen door de inwoners van de provincie. Bij de provinciale verkiezingen doen naast de landelijke partijen soms ook provinciale partijen mee. Het aantal leden van Provinciale Staten is afhankelijk van het aantal inwoners per provincie: de kleinste provincie heeft 39 Statenleden en de grootste provincies hebben er 55.

Wat doen de Statenleden?

De Statenleden zijn de volksvertegenwoordigers van de provincie. Ze komen meestal één keer per maand bijeen. Daarnaast vergaderen Statenleden in kleinere groepen, commissies genoemd. Commissies bereiden de besluitvorming van Provinciale Staten voor. Besluiten in Provinciale Staten worden genomen met een meerderheid van de stemmen van de aanwezige Statenleden. 

College van Gedeputeerde Staten

Het college van Gedeputeerde Staten vormt het bestuur van de provincie.In het college houdt iedere gedeputeerde zich bezig met een aantal verschillende onderwerpen, zoals regionale bereikbaarheid, natuur en milieu of cultuur. Het aantal gedeputeerden varieert per provincie: het zijn er minimaal drie en maximaal zeven. Drenthe heeft 5 gedeputeerden

Commissaris van de Koning

Elke provincie heeft een commissaris van de Koning. De commissaris wordt niet gekozen, maar benoemd door de regering. De benoeming geldt voor een periode van zes jaar, met de mogelijkheid tot herbenoeming. De commissaris is voorzitter van het college van Gedeputeerde Staten en van Provinciale Staten. Een commissaris komt op voor de belangen van de provincie, bijvoorbeeld bij overleggen met de regering in Den Haag. Ook speelt de commissaris van de Koning een rol bij burgemeestersbenoemingen. De commissaris van de koning is vaak 'het gezicht' van de provincie. 

Eerste Kamer

De Provinciale Staten van alle provincies samen kiezen de leden van de Eerste Kamer. Dat doen ze uiterlijk drie maanden na de provinciale
verkiezingen. De 75 leden van de Eerste Kamer bespreken wetsvoorstellen die al door de Tweede Kamer zijn aangenomen. Als je voor de provincie stemt, stemt je dus ook voor de Eerste Kamer!

Koning