Werkbezoek tussen de koeien

Gepubliceerd op: 20 juni 2022 18:06

Woensdag 8 juni bracht een deel van het Drents Parlement een bezoek aan Melkveehouderij Katerberg in het kader van duurzaam boeren.

Het eerste deel van het bezoek stond in het teken van een rondleiding over het melkveebedrijf van de familie Katerberg. Het bedrijf is volop bezig met verduurzaming en eigenaar Reind is deelnemer aan, en één van de acht boerencoaches / gebiedscontactpersonen van het project Duurzame Melkveehouderij Drenthe. Dit project is in 2016 gestart en is een initiatief van de groenmanifest partners voor de Ontwikkelagenda Melkveehouderij & Natuur. Inmiddels doet een kwart van de Drentse melkveehouders, zo'n 230 melkveehouders, mee aan het project.

Het tweede deel van het bezoek stond in het teken van diverse presentaties. Onder het genot van een broodje werd er te midden van de koeien, de aanwezige commissie- en statenleden bijgepraat over de verschillende projecten. Zo is er een toelichting gegeven over de voortgang van Duurzame Melkveehouderij Drenthe en Boer Burger Natuur Drenthe in het kader van de Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw. De gezamenlijke ambitie van de partners is dat er in 2025 zoveel als mogelijk sprake is van gesloten kringlopen stikstof, fosfaat, en organische stof op gebieds- en bedrijfsniveau. Maar vooral... de beweging op gang brengen bij boeren naar een duurzame melkveehouderij en op doelen gaan sturen in plaats van op maatregelen. Het is een integrale aanpak waarbij door middel van KPI's (kritische prestatie indicatoren) gewerkt wordt aan de opgaven klimaat, stikstof, water en natuur.

Werkbezoek Diphoorn

Door dit project heeft de provincie middels de acht boerencoaches nauw contact met alle deelnemers. Reind gaf aan dat de Drentse melkveehouders enthousiast zijn over deze aanpak waarbij de provincie doelen meegeeft en het ondernemerschap bij de boer blijft. Ze zien de beloning als een waardering voor hun inzet. Blijf doorgaan met deze KPI aanpak.

*Dit bezoek vond plaats voor publiceren en kennisneming van de brief aangaande stikstof van het Kabinet op vrijdag 10 juni.