search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_d66___pvv_301750

Drents parlement op natuurexcursie

Het Drents parlement was op woensdag 7 oktober met de provinciale natuur- en milieuorganisaties op excursie in Noord-Drenthe. De organisaties, Natuur en Milieufederatie Drenthe, Het Drentse Landschap, IVN, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Landschapsbeheer Drenthe, hebben de leden van het  parlement meegenomen naar een aantal voorbeelden in het veld. 

Beschermen, beleven en benutten

De middag startte met een korte introductie in het provinciehuis door Reinder Hoekstra (Natuur en Milieufederatie Drenthe). Vervolgens ging de groep met de bus op pad, waarbij de Statenleden een toelichting kregen op de ontwikkelingen in de Florijnas, het Havenkwartier en Assen aan de Aa. Hier vindt herstructurering van het stedelijk gebied plaats en wordt gewerkt aan verbinding van stad en omgeving.

Deurzerdiep

De eerste stop was bij Deurze, waar Harriët Bosman (waterschap Hunze en Aa's) vertelde over de hermeandering van het Deurzerdiep. Realisering van de wateropgave wordt daarbij gecombineerd met ontwikkeling van natuur en recreatiemogelijkheden.

deurzerdiep

Balloërveld

De volgende stop was aan de noordzijde van het Balloërveld. Hier kregen de Statenleden van Eric van der Bilt (Het Drentse Landschap) een toelichting op het unieke landschap van Drenthe, met een afwisseling van hogere gronden en lager gelegen beekdalen. Hier is een verwevenheid van landbouw en natuur te zien. 

Om optimale ontwikkeling van landbouw en natuur mogelijk te maken, is het noodzakelijk om beide functies op de goede plek neer te leggen. Bernie Jenster (Staatsbosbeheer) gaf een toelichting op de knelpunten die er nu nog aan de noordzijde van het Balloërveld zijn. Enkele agrarische enclaves liggen daar nu nog te midden van natuurgebieden. Een situatie die zowel voor de landbouw als de natuur niet optimaal is.

Gasterse Duinen

Daarna volgde een korte wandeling in de Gasterse Duinen, een heidegebied waar natuur en cultuur in samenhang aanwezig zijn. Tijdens de wandeling werden de Statenleden door Wilfred Alblas (Natuurmonumenten) bijgepraat over de problematiek van de te hoge stikstofdepositie op natuurgebieden en de Programmatische Aanpak Stikstof.

Gasterse duinen


De excursie eindigde bij de Herberg van Anderen. Ondernemer Harry Creemer vertelde hier vol enthousiasme over zijn gastheerschap in het prachtige gebied van de Drentsche Aa.

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen