Statenlid in Beeld: Liesbeth Niessink

Gepubliceerd op: 02 april 2023 13:04

Wie zijn de volksvertegenwoordigers die na de verkiezingen van maart 2023 aan de slag zijn gegaan in het Drents Parlement? Elke week stellen twee Statenleden zich aan u voor. Vandaag is dat Liesbeth Niessink van Forum voor Democratie.

Waarom zit je in de politiek?

Ik ben de politiek zijdelings ingegaan. Er is veel verdeeldheid, boosheid, onvrede en armoede in Nederland. Ik wil een bijdrage leveren om dit te bestrijden. Dat heb ik gedaan om voor FVD Drenthe bijeenkomsten, lezingen, borrels en andere activiteiten te organiseren om mensen bij elkaar te brengen, om met elkaar in gesprek te gaan, om te verbinden. Het Statenlidmaatschap kwam op mijn pad en ik heb besloten om daarvoor te gaan om zo mijn bijdrage aan de maatschappij in een nieuwe functie voort te zetten. Ik hoop dat ik met mijn fractie in de provincie Drenthe duidelijk kan maken welke kant het op gaat in Nederland als we zo doorgaan en wat dat betekent voor Nederland. En natuurlijk ook vertellen wat onze oplossing is om het Nederland wat wij voor ogen hebben te realiseren. Ik zou graag zien dat we als Nederland weer trots zijn op ons land, onze taal, cultuur en tradities. En dat we landelijk en internationaal weer opkomen voor onze authenticiteit en soevereiniteit.

Hoe kijk je terug op de afgelopen periode?

De afgelopen periode was een rollercoaster als nieuw Statenlid en nieuwe fractievoorzitter. Ondanks dat onze partij al een termijn in de Staten heeft gezeten voelde het toch als een nieuwe start. Als fractievoorzitter komen er, naast de gebruikelijke zaken, zoals het leren hoe de provincie werkt, het reilen en zeilen, ook extra taken aan de orde, zoals het vormen van een fractie. En als Statenfractie met één lid komt er behoorlijk wat op je af. Het is een leertraject waarbij ik iedere week weer nieuwe dingen leer. Ik zie het eerste jaar dan ook vooral als een ontdekkingsjaar, de dossiers ontdekken, de gang van zaken, de terminologie etc. Er liggen nog een aantal flinke dossiers op ons te wachten en daarom vind ik het belangrijk om prioriteiten te stellen zodat mijn aandacht op dit moment gaat naar de belangrijke dossiers.

Waar ga je je de komende jaren hard voor maken?

Ik ga mij de komende jaren hard maken voor het verkrijgen van een referendum in Drenthe. Democratie hoort het hele jaar door plaats te vinden, niet alleen tijdens verkiezingen. Ik wil de politiek dichter bij de burger brengen, burgers actief betrekken én raadplegen bij belangrijke en ingrijpende beslissingen. Het wordt tijd dat de stem van de burger écht gehoord wordt. Het begin is er met het burgerberaad, maar wat mij betreft voegen we daar het referendum als instrument aan toe.

Daarnaast zal ik blijven strijden voor het behoud van onze agrarische sector. Boeren zijn onlosmakelijk verbonden met onze provincie en geven karakter aan ons prachtige Drentse landschap. De boer is een groot onderdeel van onze cultuur en identiteit. Het stikstofplan moet dan ook volledig van tafel, geen onteigening van boeren maar juist behouden van bestaande boeren en jonge boeren stimuleren om het bedrijf voort te zetten.

Als laatste zal ik mij inzetten voor het behoud van de Drentse taal, cultuur en identiteit. De lokale cultuur is wat ons wortelt, het is de voedingsbodem waar we kracht uit putten. We moeten dan ook onze lokale identiteit versterken in tijden van ontworteling, polarisatie en globalisering. Daarom zal ik mij inzetten voor het behoud van de Drentse historie, streektaal, tradities en gebruiken.

Waarom deze outfit?

Ik ben fanatiek ijshockeyer, het is een snelle sport, je kunt er gemakkelijk al je gedachten even op nul zetten en alleen maar bezig zijn met het spel. Bij ijshockey is teamwork ontzettend belangrijk. Je bent als team zo sterk als je zwakste speler. Ik ben naast speler ook bestuurder van mijn ijshockey club. Het is van groot belang dat sportverenigingen blijven voortbestaan, sport draagt ontzettend veel bij aan verbroedering, ontwikkeling en plezier, daarom zet ik mij in als vrijwilliger. Uiteraard ben ik ook groot fan van ijshockey kijken en wanneer het eventjes kan zal ik dan ook altijd een ijshockey wedstrijd bezoeken wanneer ik in Canada of Amerika ben.

Over Liesbeth Niessink

Ik ben 35 jaar en woon samen met mijn vriend in Roden. Naast ijshockey is reizen mijn grote hobby en dan met name naar Noord-Amerika. Na het afronden van mijn HBO opleiding Leraar Lichamelijke Opvoeding aan de Hanze Hogeschool te Groningen ben ik terecht gekomen in de consumenten elektronica. Inmiddels ben ik al meer dan 15 jaar werkzaam in deze branche. In mijn vrije tijd ben ik bestuurder van GIJS Groningen (Groninger IJshockey Stichting) en speel ik landelijk ijshockey in de damescompetitie.

Statenlid in beeld - Liesbeth Niessink