Verslag Vrouwen van Nu Odoornerveen

Gepubliceerd op: 12 februari 2018 11:02

"Om 10.15 uur vertrekken we vanaf dorpshuis de Miet met 20 dames van de Vrouwen van Nu op weg richting het provinciehuis. We worden om 11.00 opgewacht door een medewerkster van de Statengriffie. Voorzien van een kopje koffie kreeg iedereen een naamkaartje opgespeld.

Van 11.15 -12.15 kregen we een interactieve presentatie in de Statenzaal door de heer Vester, Statenlid van de  SP en de heer Bosch van de PvdA Statenfractie over het functioneren vroeger en nu. De Statenzaal is enigszins in de grond verzonken als herinnering aan de Balloërkuil. Dit was in het verre verleden de plaats waar de Etstoel bijeen kwam. De Etstoel was ooit het hoogste bestuurscollege van Drenthe en daarmee een vroege voorloper van de Staten .

We kregen uitleg over de samenwerking in de provincie, met de gemeenten en in de regio. Ook werd verteld hoe je zelf invloed kan uitoefenen bij  de staten. 100  jaar geleden in 1917 kregen vrouwen in Nederland pas passief stemrecht en twee jaar later mochten ze echt zelf naar de stembus.

Daarna  kregen we een lunch aangeboden en konden we vragen stellen aan de Statenleden.

Om 13.00  konden we een half uur de vergadering van de Provinciale Staten bijwonen. Samen met de dames van Vrouwen van Nu uit Noord Sleen heette de nieuwe commissaris van de Koning, mevr. Jette Kleinsma ons welkom op de tribune.

We kregen ter afsluiting nog een uitgebreide rondleiding door het hele Provinciehuis door de provinciaal archivaris. Binnen en buitenshuis was mooie kunst te bewonderen uit de voorraad van het Provinciaal Museum (eigendom van de Provincie). Boven aan de muur hing een kleine maquette ter herinnering aan de twee mensen die in 1978 om kwamen door de bezetting van het Provinciehuis. Elk jaar wordt hierbij stilgestaan en aandacht aan geschonken.

Ter afsluiting kreeg eenieder een goodiebag met informatie materiaal meer naar huis. Dan nog even op de groepsfoto en om drie uur keerden we weer huiswaarts. We kunnen terugkijken op mooie en bijzondere dag.

Namens de reiscommissie Vrouwen van Nu Odoornerveen, Sietske Elting."

Groepsfoto Gast van de Staten