search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

Voorstel om agenderingsrecht te versoepelen en te vereenvoudigen

De Statenwerkgroep 'Veranderende samenleving' wil met nieuwe projecten en instrumenten de afstand tussen de politiek en de inwoners in Drenthe verkleinen. Een voorbeeld hiervan is Drenthe in Debat; een initiatief waarbij de mensen uit Drenthe zélf aan het woord zijn. Op woensdag 16 mei vond de eerste editie plaats in Westerbork.

Een ander initiatief van de Statenwerkgroep is het versoepelen en het vereenvoudigen van het zogenoemde agenderingsrecht. Inwoners uit Drenthe hebben de mogelijkheid om onderwerpen op de agenda van het Drenst parlement te zetten. Dit recht wordt tot op heden niet of nauwelijks gebruikt. Door een aantal voorwaarden aan te passen, hoopt de Statenwerkgroep dat de drempel lager wordt met als gevolg dat meer mensen gebruik maken van het agenderingsrecht. De commissie Financiën, Bestuur, Cultuur en Economie heeft het voorstel van de Statenwerkgroep besproken tijdens de vergadering van 27 juni 2018.

Voorgestelde wijzigingen

Ten opzichte van de huidige verordening over het agenderingsrecht, worden de volgende wijzigingen voorgesteld:

  • Verlagen van de minimumleeftijd van 18 naar 16 jaar. Dit geldt voor zowel de indiener van het voorstel als voor de medestanders.
  • Verminderen van het aantal medestanders dat nodig is om een voorstel op de agenda te krijgen van 500 naar 400.
  • Digitaal mogelijk maken van het indienen van een voorstel (via deze website) in plaats van enkel op papier.

Jongerenraad Coevorden

Het voorstel om het agenderingsrecht te versoepelen en te vereenvoudigen wordt toegejuicht door de Jongerenraad Coevorden. Namens de jongerenraad gaf Miriam Gommers de Statenleden mee dat ook jongeren zich graag willen laten horen in belangrijke maatschappelijke issues, zoals het openbaar vervoer en cultuur.

Inspreker agenderingsrecht
Miriam Gommers van de Jongerenraad Coevorden spreekt in op het agendapunt: agenderingsrecht

Besluit op 11 juli

Tijdens de behandeling van het onderwerp in de commissie plaatsten een aantal fracties vraagtekens bij de leeftijdsgrens van 16 jaar. Omdat jongeren onder de 16 jaar ook goede ideeën voor Drenthe kunnen hebben, wordt de suggestie gedaan om de leeftijdsgrens helemaal los te laten. Op woensdag 11 juli neemt het Drents parlement een besluit over het al dan niet wijzigen van de verordening over het agenderingsrecht.

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen