search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

Uw mening over de N34

Op 21 oktober stond op de agenda van de commissie Omgevingsbeleid de "Nota Reikwijdte en Detailniveau gedeeltelijke verdubbeling N34". In de nota geeft het college van Gedeputeerde Staten aan welke alternatieven onderzocht worden om de verkeersveiligheid en de doorstroming op de N34 tussen Emmen en De Punt te verbeteren.

De provincie Drenthe heeft tijdens de inspraakperiode 87 zienswijzen ontvangen. Zowel de Nota als de Reactienota (waarin een reactie gegeven is op de zienswijzen) zijn op 21 oktober behandeld in de commissie Omgevingsbeleid.

Tijdens deze behandeling werd duidelijk dat veel indieners van een zienswijze er niet van op de hoogte waren dat de beide nota's op de agenda van de commissie stonden. Het presidium heeft daarom besloten om de indieners alsnog de mogelijkheid te bieden om in te kunnen spreken, en wel op woensdagavond 25 november vanaf 19.00 uur.

Dit betekent ook dat er niet in de Statenvergadering van 11 november een besluit genomen wordt over de "Nota Reikwijdte en Detailniveau gedeeltelijke verdubbeling N34", maar in de Statenvergadering van 16 december.  

Digitaal inspreken op 25 november

Het Drents parlement biedt u twee opties aan om in te spreken in de digitale vergadering. Het is aan u om te bepalen welke optie uw voorkeur heeft.

Optie 1: Inspreken via het digitale vergadersysteem vanuit uw eigen huis

U kunt vanachter uw eigen computer, laptop of tablet digitaal inspreken. Van de griffie ontvangt u per e-mail een uitnodiging met hierin een link naar de vergadering. U kunt met deze link tijdelijk deelnemen aan de vergadering, voor de periode van uw inspraak en voor mogelijke vragen van de commissieleden. U krijgt -net als in een fysieke vergadering- vijf minuten om uw mening kenbaar te maken aan de commissieleden. Als u voor deze optie kiest, neemt de griffie contact met u op om u te helpen met de techniek. U heeft hier een eigen computer, laptop, of tablet voor nodig, mét camerafunctie.

Optie 2: Inspreken via het digitale vergadersysteem op het provinciehuis

U kunt er ook voor kiezen om gebruik te maken van faciliteiten op het provinciehuis om in te spreken in de digitale vergadering. Op het provinciehuis wordt uiteraard de 1,5 meter in acht genomen. Indien u hiervoor kiest krijgt u hierbij van ons de benodigde ondersteuning, zodat alles goed verloopt.

Aanmelden

Wilt u gebruik maken van uw spreekrecht? Meldt u zo snel mogelijk aan bij de griffie via statengriffie@drentsparlement.nl /0592-365519, maar uiterlijk de maandag 23 november om 12.00 uur. Hoe eerder u zich aanmeldt, hoe beter de griffie u kan helpen.

Spreekt u niet in, maar wilt u de vergadering van 25 november wel volgen? Dan kan dat op de gebruikelijke wijze via de livestream op deze website. 

 

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen