search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

Drents parlement start met digitaal vergaderen

Sinds het uitbreken van de coronacrisis komen gemeenteraden en Provinciale Staten vrijwel niet meer bijeen. Met de richtlijnen van het RIVM is het immers moeilijk om fysiek te vergaderen. De besluitvorming in het openbaar bestuur ligt stil. Een onwenselijke situatie, aldus het Drents parlement, want de komende maanden staan er belangrijke onderwerpen op de agenda. Het presidium (overleg van fractievoorzitters) heeft daarom besloten om voorlopig digitaal te gaan vergaderen. Dit geldt voor zowel de Statenvergaderingen als de commissievergaderingen.

Eerste digitale vergadering op 6 mei

De eerste digitale vergadering van de commissie Omgevingsbeleid is op woensdag 6 mei 2020. De digitale vergadering wordt gekoppeld aan het bestaande vergadersysteem van het Drents parlement, waardoor de vergadering openbaar is en via de livestream te volgen (www.drentsparlement.nl). Zoals gebruikelijk is het ook mogelijk om in te spreken in de digitale vergaderingen. Meer informatie hierover verschijnt tijdig op de website van het Drents parlement.

Beperken tot de kern

Om ervoor te zorgen dat de vergaderingen voor iedereen goed te volgen zijn, ook voor de mensen die via de livestream meekijken, is een aantal besluiten genomen door het presidium. Zo worden de vergaderingen en de spreektijden per fractie korter. Het doel is om de digitale vergaderingen te beperken tot de kern; oftewel het politieke debat en de besluitvorming.
Om die reden zullen ook schriftelijke 'voorrondes' georganiseerd worden, voorafgaand aan commissievergaderingen. Tijdens zo'n ronde kunnen fracties alvast verdiepende vragen stellen aan het college van Gedeputeerde Staten. De vragen en de antwoorden worden op de website van het Drents parlement geplaatst en zijn hiermee voor iedereen toegankelijk.

Aanpassing van de vergadercyclus

De besluiten van het presidium leiden tot een aanpassing van de vergadercyclus. Concreet betekent dit voor de eerstvolgende digitale cyclus het volgende:

 • Commissie Omgevingsbeleid
  Schriftelijke ronde
  Vergadering: woensdag 6 mei, 09.30 – 11.30 uur & 13.00 – 15.00 uur
 • Commissie Financiën, Cultuur, Bestuur, Economie
  Schriftelijke ronde
  Vergadering: woensdag 13 mei, 09.30 – 11.30 uur & 13.00 – 15.00 uur
 • Statenvergadering
  Vergadering: woensdag 20 mei, 13.00 – 15.00 uur

De agenda's voor deze vergaderingen worden op 23 april a.s. gepubliceerd op deze site.

Gerelateerd nieuws

Nieuws 02 april 2020

Aangekondigde noodwet maakt binnenkort een online Statenvergadering mogelijk

Volgens de huidige wetgeving kunnen raden en Staten alleen stemmen als de leden fysiek in vergadering bijeen zijn. Omdat dit momenteel niet of nauwelijks mogelijk is, heeft minister Knops een noodwet voorbereid. De noodwet maakt het tijdelijk mogelijk dat gemeenteraden en Provinciale Staten via een digitale vergadering rechtsgeldig besluiten nemen. Lees verder in: Aangekondigde noodwet maakt binnenkort een online Statenvergadering mogelijk MEER

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen