Statenbrede motie over gaswinning Drenthe

Gepubliceerd op: 13 maart 2019 14:03

De fracties hebben tijdens de vergadering van 13 maart een gezamenlijke motie ingediend met als onderwerp de gaswinning in Drenthe.  

Motie Gaswinning in Drenthe

Constaterende dat:

 • Vermillion in de gemeente Westerveld meergas wil winnen dan de huidige concessie toelaat;
 • De NAM in twee velden in Drenthe de gaswinning wil gaan intensiveren;
 • Hiermee het beeld ontstaat dat extra gaswinning in Drenthe nodig is om Groningen te compenseren;
 • Provinciale Staten van Drenthe in een motie hebben uitgesproken dat Drenthe geen extra gaswinning wil om Groningen te compenseren;
 • Dit desondanks heeft geleid tot aanvragen voor verhoging van de gaswinning;
 • Deze gaswinning zorgt voor onrust bij bewoners in het gebied;
 • De Tweede Kamer op 4 februari jl, een motie met brede steun heeft aangenomen voor meer toezicht op de gaswinning van kleine gasvelden;

Van mening zijnde dat:

 • Extra gaswinning in Drenthe ongewenst is vanwege de onzekerheden over de negatieve effecten;
 • Het veiligheidsgevoel bij bewoners van groot belang is;
 • Een stevige herbevestiging van het standpunt dat Provinciale Staten geen extra gaswinning wil om Groningen te compenseren gewenst is;

Besluit:

 • Het College van Gedeputeerde Staten alle situaties waarin er meer of nieuwe gaswinning wordt voorgesteld, te laten toetsen aan de uitspraak in de motie van februari 2018 dat Drenthe geen extra gaswinning wil om Groningen te compenseren en dit aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat kenbaar te maken en
 • Verzoekt het College van Gedeputeerde Staten voorts om er bij de minister op aan te dringen, om SodM te vragen proactief gebruik te maken van hun toezichtstaken op gasvelden in Drenthe.

Bekijk de motie.