search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

SP: "Zienswijze Drenthe ontwerp-instemmingsbesluit 'gewijzigd winningsplan 2018 Nedmag', onderdeel schadeafhandeling

Op 12 november heeft de fractie van de SP vragen gesteld over deZienswijze Drenthe ontwerp-instemmingsbesluit 'gewijzigd winningsplan 2018 Nedmag', onderdeel schadeafhandeling.

"De Staten van Drenthe hebben, in tegenstelling tot andere medeoverheden, niet de gelegenheid gehad om hun inbreng te leveren op de Drentse zienswijze op bovengenoemd ontwerpbesluit voordat deze naar de minister werd gestuurd. Inwoners hebben hierdoor ook niet de mogelijkheid gehad om in een openbare vergadering hun zorgen en wensen met de Statenleden te delen.

De SP heeft tijdens de commissievergadering van 21 oktober j.l aangedrongen om vanuit Drenthe een aanvullende zienswijze naar de minister te sturen. We hebben duidelijk gemaakt dat bij alle mijnbouwactiviteiten, en dus ook bij zoutwinning, een onafhankelijke schaderegeling geregeld moet zijn waarbij de bewijslast van de oorzaak van schade niet bij onze inwoners moet liggen.

Uw college is echter niet van plan een aanvullende zienswijze in te dienen en blijft vasthouden aan een zienswijze die vraagt om 'een goede schaderegeling'.

De SP fractie heeft de volgende vragen:

  • Kunt u precies omschrijven wat wij moeten verstaan onder een 'goede schaderegeling'?
  • Waarom heeft u, in tegenstelling tot andere medeoverheden, de zienswijze niet voorgelegd aan de Staten?
  • Bent u bereid om in het vervolg adviezen en zienswijzen, waaronder die op mijnbouwactiviteiten, ter bespreking naar de Staten te sturen voordat deze worden ingediend?
  • Zo nee, waarom niet?

Namens de SP-fractie

Greetje Dikkers en Ronald van der Meijden"

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen