search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

SP: "Kleine gasvelden in Drenthe versneld leeggehaald"

Op 11 juli heeft de SP-fractie vragen gesteld naar aanleiding van een bericht van RTV Drenthe over het versneld leeghalen van kleine gasvelden in Drenthe.  

"Vandaag verschenen er berichten in de media over het onderzoek van vier regionale omroepen. De omroepen hebben de cijfers uit de winningsplannen van de kleine gasvelden in de vier noordelijke provincies vergeleken met de daadwerkelijke productiecijfers. Daaruit blijkt dat er meer gas gewonnen wordt dan oorspronkelijk was gepland. Van veel productielocaties zijn inmiddels nieuwe winningsplannen ingediend bij controlerend orgaan Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). Ook uit die nieuwe plannen blijkt dat de gasconcerns toestemming vragen om de productie op te voeren.

De SP heeft hierover de volgende vragen:

  1. Kent u het onderzoek uit het bericht van 11juli 2019 van de vier regionale omroepen? Wat is daarop uw reactie?
  2. Zijn er bij u op enige wijze signalen binnen gekomen dat, in plaats van gestage afbouw (minister EZK 2018) er versnelling en verhoging van de gaswinning in Drenthe zou gaan plaats vinden. Kunt u dit toelichten?
  3. Zijn er bij u op enige wijze signalen binnen gekomen wat de reden is waarom de kleine velden nu versneld tot de laatste druppel worden leeggehaald? Kunt u dit toelichten?
  4. Wat is volgens u de reden voor de versnelling en verhoging van de gaswinning uit de kleine velden?
  5. Is u op enige manier bekend of de kleine velden, die nu versneld worden leeggepompt, gebruikt gaan worden om gas op te slaan of voor de opslag van andere stoffen? Kunt u dit toelichten?

Namens de SP-fractie

Greetje Dikkers

 

Betrokken statenleden

G.j. Dikkers
G.J. Dikkers Statenlid MEER INFO

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen