SP: "Uitzetten Stichting Goed Gevoel"

Gepubliceerd op: 20 oktober 2023 10:10

De fractie van de SP heeft op 18 oktober vragen gesteld over het uitzetten van Stichting Goed Gevoel.

"De SP maakt zich zorgen over de dreigende uitzetting van Stichting Goed Gevoel te Beilen. Op RTV Drenthe valt te lezen dat Stichting Goed Gevoel dreigt haar onderkomen in het dorp Beilen te verliezen. Deze stichting is een gouden initiatief dat het leven van vele mensen verrijkt. Door hun inzet voor de minima in Drenthe weten zij het verschil te maken daar waar de gemeentes en het rijk te kort schieten. Organisaties die zich belangeloos inzetten voor de maatschappij dienen alle ondersteuning te krijgen en ook vanuit de sociale agenda. Na contact met de stichting blijkt dit een al langer lopende casus te zijn. De stichting kan wel wat hulp gebruiken om hun goede werk voort te zetten.
De SP heeft de volgende vragen:

  • Is het college het met de SP eens dat mensen die zich vrijwillig inzetten om mensen in armoede te helpen en ondersteunen ook steun moeten ervaren van de provincie?
  • Is het college bekend met het goede werk van deze stichting, die wel 175 mensen per maand helpt? Zo nee, staat het college er voor open bekend te raken met de Stichting Goed Gevoel te Beilen.
  • Ziet het college ook dat wanneer deze stichting in afwachting van rechtspraak de winkel moet legen het een enorme impact heeft op de sociale meerwaarde dat deze winkel geeft in het dorp Beilen.
  • Ziet dit college ruimte om deze stichting te helpen met het voorbestaan en dit te koppelen aan de sociale agenda?
  • Is het college bereid bij eventuele uitzetting zich in te zetten voor het vinden van een nieuw onderkomen voor deze stichting?
  • Zijn er bij dit college eerder signalen binnengekomen van soort gelijke stichtingen en zo ja, wat heeft de provincie toen gedaan om deze te ondersteunen.


Namens de fractie van de SP,
Simon Zandvliet"