search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

Rondvraag D66: Subsidieverordening

De fractie van D66 heeft in de vergadering van 4 maart een rondvraag gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten over de subsidieverordening.

"Als inwoners zich organiseren om zich in te zetten voor een belang die onze inwoners betreffen en subsidie aanvragen voor hun activiteiten zijn wij van mening dat dit positief benaderd dient te worden. Deze inzet kan een thema of regio betreffen. Volgens onze subsidieverordening is het geen vereiste om namens alle inwoners te spreken of de gehele provincie te vertegenwoordigen. Recent is ons gebleken dat dit wel reden is geweest om een subsidieverzoek af te wijzen.

Onze vraag aan de gedeputeerde is of hij bij nieuwe subsidieaanvragen of aanvragen die een heroverweging vereisen hier nog eens goed over wil nadenken en ook inzet voor een thema of regio positief wil laten meewegen in zijn besluit."

Het antwoord van de gedeputeerde op deze vraag is terug te kijken.

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen