search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

PvdA: "Verdroging natuurgebieden in Drenthe en maatregelen klimaatadaptatie"

Op 31 augustus heeft de fractie van de PvdA vragen gesteld over verdroging van natuurgebieden in Drenthe en maatregelen m.b.t. klimaatadaptatie.

"Op 28 augustus j.l. werd door o.a. RTV Drenthe en de NOS aandacht besteed aan de alarmerende inventarisatie van Natuurmonumenten, het Wereldnatuurfonds en LandschappenNL over de grote natuurschade die de droogte van de afgelopen drie zomers heeft aangericht, vooral op de kwetsbare ecosystemen hogere zandgronden in Oost-Nederland. Verdroogde bossen, verdorde heidevelden, uitdrogende veengebieden zoals het Fochteloërveen, droogstaande beekdalen zoals de Geeserstroom en minder overlevingskansen voor insecten of broedende weidevogels: Natuurmonumenten geeft aan dat de hittegolf van augustus, na de droge zomers van 2018 en 2019, de genadeslag kan betekenen voor de natuur. Het Rijk, de provincies en waterschappen worden opgeroepen om versneld werk te maken van klimaatbestendig waterbeheer. PvdA Drenthe onderschrijft deze oproep en is geschrokken van de staat waarin vele natuurgebieden zich door de droogte bevinden. We zijn ernstig bezorgd over de effecten van verdroging op onze natuurgebieden en de biodiversiteit, en we willen graag duidelijkheid over de stappen die GS hierin wil nemen.

Naar aanleiding van de berichtgeving stelt de PvdA-fractie daarom de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten:

  • Heeft u kennis genomen van de inventarisatie van de gevolgen van de droogte op de natuur, opgesteld door Natuurmonumenten c.s., en zo ja: deelt u onze zorgen?
  • Kunt u aangeven welke initiatieven thans met de waterschappen, terreinbeheerders en andere belanghebbenden worden ondernomen om de waterhuishouding in en rondom natuurgebieden klimaatbestendig te maken?
  • Bent u bereid om met de bovengenoemde organisaties in overleg te treden om deze klimaatadaptatie te versnellen ten gunste van de natuur en de biodiversiteit?
  • Zo ja: via welke weg ziet u kansen om op korte termijn deze versnelling in te zetten? Welke concrete maatregelen ziet u voor zich? Zo nee: waarom niet?

Rudolf Bosch, PvdA-fractie "

Betrokken statenleden

R.a.a. Bosch
R.A.A. Bosch Statenlid MEER INFO

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen