search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

PvdA: "Stimuleren CO2- en stikstofvrij aanbesteden"

Op 3 januari heeft de fractie van de PvdA vragen gesteld over het stimuleren van CO2- en stikstofvrij aanbesteden.

"Er wordt door bedrijfsleven, kabinet en de EU een kleine 90 mio aan subsidies verstrekt om innovaties die goed zijn voor klimaat en luchtkwaliteit te stimuleren. Ondernemers die willen innoveren komen in aanmerking. Hiermee wordt gestimuleerd dat innovaties die nog niet op de markt zijn sneller beschikbaar komen. Achterliggende gedachte is de CO2 en stikstofuitstoot terug te dringen. Innovaties kunnen bewerkstelligen dat emissie-vrije toepassingen mogelijk worden. Een subsidie kan helpen een emissie-vrije offerte financieel interessanter te maken. Een nieuwe schone technische toepassing kan mede hierdoor volwassen worden. Een concurrerende offerte levert vraag op, toenemende vraag maakt schaalvergroting mogelijk. Hierdoor wordt het aanbod nog concurrerender en kunnen exportkansen ontstaan. Onlangs heeft de stad Groningen een Drents bedrijf een opdracht gegund. De offerte was niet de financieel aantrekkelijkste optie maar het bedrijf beloofde dat haar uitvoering emissie-vrij was. Dit betekende wel dat het bedrijf behoorlijk moest investeren in elektrificatie van allerhande machines.

Samengevat : Om klimaat en luchtkwaliteit te bevorderen is CO2- en stikstofuitstoot vermindering heel belangrijk. Om emissievrij te kunnen produceren is nodig dat (tussen)leveranciers en afnemers bereid zijn te investeren. De eersten in machines en productieprocessen, de laatsten in bereidheid om zich niet uitsluitend te richten op het financieel aantrekkelijkste alternatief. De overheid heeft een sleutel in handen om de innovatie te stimuleren. Dit kan door subsidieverlening maar ook door de wijze van acteren als marktpartij.

De fractie van de PvdA heeft in het kader van het bovenstaande de volgende vragen:

  • Deelt GS de mening dat het stimuleren van innovatie een bijdrage kan leveren aan de klimaatdoelstellingen ?
  • Is GS het met ons eens dat de overheid een rol kan spelen bij het stimuleren van de innovatie?
  • De Provincie en Verbonden Partijen zijn marktpartij bij veel processen. Ziet GS mogelijkheden om een rol te spelen bij aanbestedingen zodanig dat emissievrij leveren een belangrijke overweging wordt in het keuzeproces? Is men bereid deze rol te spelen?

namens de PvdA-fractie,

Jos Schomaker en Peter Zwiers"

Betrokken statenleden

J.g.m. Schomaker
J.G.M. Schomaker Statenlid MEER INFO
P.a. Zwiers
P.A. Zwiers Statenlid MEER INFO

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen