PvdA: "Opslag kernafval in Duitse zoutkoepels"

Gepubliceerd op: 29 januari 2021 14:01

De PvdA heeft op 29 januari vragen gesteld over opslag van kernafval in Duitse zoutkoepels.

"De PvdA-fractie werd negatief verrast 28 januari met het bericht dat de Duitse Rijksoverheid overweegt kernafval op te slaan in zoutkoepels net over de grens bij Ter Apel/ Emmer-Compascuum.De PvdA is tegen kernenergie en tegen de opslag van radioactief afval. De PvdA maakt zich zorgen over deze ontwikkeling en de veiligheid van onze inwoners. Graag zouden wij zien dat er een brede Nederlandse lobby wordt opgezet om de opslag van radioactief afval een halt toe te roepen.

De PvdA heeft over deze kwestie de volgende vragen:

  • Deelt u de zorgen van de PvdA-fractie rondom de opslag van radioactief afval?
  • Bent u bereid contact te zoeken met de Duitse autoriteiten om de Drentse zorgen over te brengen?
  • Bent u bereid contact te zoeken met de andere betrokken overheden (lokaal, provinciaal en landelijk) om een tegenlobby te starten?

Namens de fractie van de PvdA,

Peter Zwiers"