PvdA: "Escalatie discussie bollenteelt"

Gepubliceerd op: 11 juli 2023 13:07

Op 11 juli heeft de fractie van PvdA vragen gesteld over de escalatie discussie bollenteelt.

"De bollenteelt discussie heeft de afgelopen tijd een alarmerend niveau van escalatie bereikt, waarbij omwonenden in Boterveen recent met zeer nare teksten werden geconfronteerd, zo hebben wij uit de media kunnen vernemen.
De PvdA maakt zich hier grote zorgen over en vraagt het College om samen met de betrokkenen extra aandacht te besteden aan deze onrust. Wat de PvdA betreft staat dit overigens volledig los van de juridische route die wordt bewandeld.
Het is van belang om een constructieve dialoog tot stand te brengen tussen alle betrokken partijen, waarbij begrip en respect voor elkaars standpunten centraal staan.
De CdK heeft recent al contacten gehad met partijen maar de PvdA acht de noodzaak aanwezig om dit snel te hervatten en hierover met de betrokken gemeente in overleg te treden.
Onze vragen zijn dan ook:

  • Heeft het College kennis genomen van de verharding die lijkt op te treden in de discussie rond de bollenteelt naar aanleiding van recente persberichten?
  • Is het College bereid om hierover zo snel als mogelijk in overleg te treden met de betrokken gemeente om te onderzoeken of de provincie in deze discussie een rol kan of moet spelen?
  • Is het College bereid om ons op de kortst mogelijke termijn te informeren over de uitkomsten van dit overleg?

Namens de fractie van de PvdA

Jan Puper"