JA21: "Drugslab Nieuw-Roden"

Gepubliceerd op: 02 augustus 2021 19:08

Op 2 augustus heeft JA21 vragen gesteld over een drugslab in Nieuw-Roden.

"Op 30 juli 2021 is er opnieuw een synthetisch drugslab aangetroffen in Drenthe. Deze keer in een woonwijk in Nieuw-Roden waar veel jonge gezinnen met kinderen wonen. De verwoestende en levensgevaarlijke effecten van deze drugs zijn u inmiddels ongetwijfeld bekend. Zo kan iemand direct verslaafd raken na éénmalig gebruik van Crystal Meth en zijn de grondstoffen, giftige chemicaliën, zeer ontvlambaar en schadelijk voor het milieu.

Uit het jongste voorval in Nieuw-Roden blijkt de razendsnelle opmars van de georganiseerde misdaad in Drenthe en in de rest van Nederland. Dat maakt JA21 Drenthe zeer ongerust. De organisaties achter de synthetische drugsproductie maken van Nederland zo onderhand een narcostaat. Ook in Drenthe is het alle hens aan dek. Ook hier wordt er immers steeds meer drugsafval gevonden en laten alle cijfers zien dat Drenthe steeds meer in beeld is bij ondermijnende, internationale drugscriminelen.
Volgens het Italiaans Openbaar Ministerie is Nederland naïef als het gaat om de maffia en de georganiseerde misdaad. Naast het gegeven dat Nederland logistiek interessant is voor drugscriminelen, hebben wij volgens de Italianen ook een mentaliteitsprobleem. Zo maken wij het zware criminelen veel te gemakkelijk in Nederland.
JA21 Drenthe lijdt niet aan het mentaliteitsprobleem wat de Italianen, experts op dit gebied, waarnemen. Gezien het feit dat ondermijnende misdaad nu al plaatsvindt midden in onze dorpen en woonwijken en we allemaal een veilige samenleving nastreven heeft mijn fractie (opnieuw) de volgende vragen aan GS:

  • Bent u bereid om bij de Minister van Justitie de huidige hachelijke situatie prominent onder de aandacht te brengen en aan te dringen op meer en directe actie vanuit het Rijk?
  • Bent u bereid om bij de Minister van Justitie te pleiten voor een veel strenger regiem tegen ondermijnende misdaad zoals hogere gevangenisstraffen, veel striktere regelgeving en meer budget voor harde repressie?
  • Bent u bereid om aan te geven bij de Minister van Justitie dat er in Veenhuizen altijd een kamer vrij is voor zware criminelen die geen thuis behoren te hebben in onze vrije samenleving?

Namens de fractie van JA21 Drenthe,
Thomas Blinde

 

 

"