search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

JA21: "Buitenlandse investeerders en miljoenensubsidies en winst zonneparken"

Op 17 januari heeft de Statenfractie van JA21 vragen gesteld over buitenlandse investeerders en miljoenensubsidies en winst zonneparken.

"In het AD van 16 januari j.l. is een verontrustend artikel te lezen, waarin wordt beschreven hoe buitenlandse investeerders ('cowboys' in de woorden van het AD) op grote schaal Nederlandse zonneparken opkopen en daardoor miljarden euro's aan winsten en subsidies (!) het land uitsluizen. Uit onderzoek blijkt dat inmiddels van de 33 grootste zonneparken in Nederland, 79% in buitenlandse handen is. Projectontwikkelaars en investeringsfondsen uit met name Duitsland, China, Engeland en Scandinavië bouwen massaal zonneparken op Nederlandse bodem en kopen ze daarnaast op grote schaal op.

De JA21 fractie maakt zich grote zorgen om deze ontwikkelingen op het gebied van de energietransitie en heeft daarover de volgende vragen:

  • Kunt u ons informeren tot in hoeverre op dit ogenblik de Drentse zonneparken in buitenlandse handen zijn?
  • Kunt u ons informeren of en zo ja, tot in hoeverre, er sprake is van buitenlandse investeringen in Drentse zonneparken die op dit ogenblik in aanbouw zijn, dan wel gepland zijn ('in de pijplijn zitten')?
  • Is het u bekend of, en zo ja tot in hoeverre, er intenties bestaan om Drentse zonneparken deels of in zijn geheel te verkopen aan buitenlandse investeerders?
  • Bent u het eens met de JA21-fractie dat deze ontwikkelingen bijzonder onwenselijk zijn en op termijn zelfs schadelijk voor een breed gedragen energietransitie (denk slechts aan het streven naar 50 % lokale eigendom)? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe denkt GS deze ontwikkelingen tegen te gaan?

de fractie van JA21-Drenthe,

Rob Camies"

 

 

 

"

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen