GroenLinks: "Samen bouwen aan een duurzaam Drenthe"

Gepubliceerd op: 12 juli 2023 17:07

Op 12 juli heeft de fractie van GroenLinks vragen gesteld over 'Samen bouwen aan een duurzaam Drenthe'

"'In Drenthe doen we het samen'. Dat is de oproep in het coalitieprogramma van dit nieuwe college. GroenLinks vindt het heel positief dat u deze oproep doet en wij willen graag met de u en de andere partijen samenwerken in het belang van Drenthe.
"In Drenthe weten we grote en ingewikkelde opgaven samen het hoofd te bieden. Denk aan klimaatverandering, digitalisering, groeiende verschillen in welvaart, schaarste van ruimte en de soms gespannen maatschappelijke verhoudingen. Meer dan ooit hebben we elkaar nodig
voor vooruitgang en oplossingen." Allemaal weten we dat woorden alleen niet voldoende zijn en dat het papier geduldig is. Dit land en deze provincie staan voor grote uitdagingen en dat vraagt ook om ferme besluiten. Ook wij streven ernaar om besluiten te nemen die zoveel mogelijk steun hebben in
Provinciale Staten. We willen samen met u draagvlak creëren en staan voor een oprecht constructief debat met een open dialoog. GroenLinks gaat deze uitdaging aan omdat er veel actie nodig is. En uw programma geeft daarin enig houvast. "Samen bouwen aan Drenthe" is gebaseerd op wat
ons bindt en wat we samen delen. (zie bijlage)

Naar aanleiding hiervan heeft GroenLinks de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten:

  • Heeft u kennis genomen van "Samen bouwen aan een duurzame Drenthe, een actieplan voor de toekomst"?
  • Deelt u de mening van GroenLinks dat concrete afspraken op al deze verschillende terreinen met u kunnen worden gemaakt? Zo ja, op welke manier wilt u hier invulling aan geven? Zo nee, kunt u dit nader toelichten?
  • Bent u bereid om inhoudelijk te reflecteren op de door ons aangebrachte thema's: Klimaat, Natuur, Gezonde Leefomgeving, Stikstof, Wonen en Vitale Voorzieningen in de niet-stedelijke gebieden? Zo nee, kunt u dit nader motiveren en onderbouwen?


Namens de fractie van GroenLinks
Sam Pormes"