GroenLinks: "Edelhert in Drenthe"

Gepubliceerd op: 21 november 2020 13:11

Op 21 november heeft de fractie van GroenLinks vragen gesteld over het Edelhert in Drenthe.

" Kent u het artikel: "Edelhert in Drenthe: Moet het dier afgeschoten worden?" Van RTV Drenthe?

  • Wat is de visie van het college de in het artikel gedane uitsprak: "Maar we hanteren wel een nulstand voor het edelhert als er geen SER is"?
  • Wat is de visie van het college op de uitspraak uit het Faunabeleidsplan: "Om vooraf duidelijkheid te scheppen over de vraag hoe verantwoordelijkheden liggen, bijvoorbeeld financieel bij schade, verbinden we aan de introductie van deze soorten de eis om een Soorten Effect Rapportage (SER) op te stellen."
  • Waarom acht het college het onwaarschijnlijk dat dit dier op eigen kracht naar Drenthe is gekomen terwijl DNA-onderzoek en experts aanleiding geven aan te nemen dat het dier wel op natuurlijke wijze in Drenthe is gekomen?
  • Kan het college aangeven waar in het Faunabeleidsplan aangegeven staat dat er voor edelherten een nulstand gehanteerd wordt?
  • De fractie van GroenLinks acht een SER niet noodzakelijk in dit geval omdat het om een natuurlijke vestiging gaat. Is het college dat met GroenLinks eens; zo nee waarom niet?
  • In het Faunabeleidsplan staat te lezen: In de wet staat dat populatiebeheer alleen aan de orde is bij een aantal soorten grote hoefdieren (damhert, edelhert, ree en wild zwijn) als die zich niet vrij kunnen verplaatsen door afrasteringen of infrastructuur en bebouwing. Acht u het niet vrij kunnen verplaatsen aan de orde in dit geval; zo ja kunt u dat toelichten.
  • In het Faunabeleidsplan staat te lezen: "Als edelhert of damhert spontaan verschijnen in de grote bos‐ en natuurgebieden dan kan van een terreineigenaar uiteraard geen SER vooraf worden gevraagd. De provincie neemt in een dergelijk geval het initiatief om in samenspraak met de direct belanghebbenden deze rapportage te realiseren". Hoe en wanneer is het college van plan een SER vorm te geven?
  • Is het college in overleg getreden met de grondgebruikers en natuurbeheerder ter plaatse en wat zijn daarvan de uitkomsten?

Namens de fractie van GroenLinks,

E. Slagt-Tichelman

E. van Liempd"