GroenLinks: "Beleidsadvies Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur"

Gepubliceerd op: 16 mei 2023 14:05

" "De overheidsmaatregelen die de waterkwaliteit in Nederland moeten verbeteren, schieten schromelijk tekort. Het huidige kabinetsbeleid is veel te vrijblijvend. Nederland stevent daardoor af op een nieuwe milieucrisis die het land op slot gooit, dit keer door watervervuiling.", kopte de Volkskrant afgelopen zaterdag (13 mei 2023).

Dit naar aanleiding van het alarmerend beleidsadvies van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) aan het kabinet.

Naar aanleiding van dit beleidsadvies heeft de fractie van GroenLinks de volgende vragen aan het College van GS:

  • Heeft het College kennisgenomen van beleidsadvies Raad voor de leefomgeving en infrastructuur.
  • Zo ja, welke gevolgen heeft dit advies voor de situatie in Drenthe?
  • Zijn extra maatregelen nodig om in 2027 te voldoen aan de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW)?
  • Wat betekent dit beleidsadvies voor de waterkwaliteit in Drenthe?
  • Is het College bereid een nadere reflectie (schriftelijk) te geven op dit beleidsadvies van de Raad voor de leefomgeving infrastructuur?


Sam Pormes
Fractie van GroenLinks"