Forum voor Democratie, PVV en BBB: "Brief Plaatselijk Belang Nieuw-Weerdinge"

Gepubliceerd op: 24 mei 2023 17:05

De fracties van Forum voor Democratie, PVV en BBB hebben op 24 mei vragen gesteld over de brief van Plaatselijk Belang Nieuw-Weerdinge. 

"Hieronder een situatie uitleg en vragen aangaande de situatie in Nieuw-Weerdinge.

Met verslagenheid hebben wij kennisgenomen van de brief van Plaatselijk Belang Nieuw-Weerdinge van 8 maart 2023 Wij zijn geschrokken door de grote overlast die in Nieuw-Weerdinge wordt veroorzaakt door een kleine groep jonge "veilige landers". De situatie (lees overlast) in mei 2023 is verslechterd. Het is vreselijk om je als inwoner zo machteloos te voelen. Plaatselijke Belang bewandelt de juiste paden maar krijgt nul op het rekest. Wij begrijpen heel goed dat er een punt komt waarop de inwoners zelf actie gaan ondernemen. Wij onderschrijven de zorg, geuit door de voorzitter, Wim Katoen, wat er dan zal gebeuren als dit punt bereikt wordt.
Naar aanleiding van deze brief en voorgaande escalaties stellen wij de volgende schriftelijke vragen:

  • Bent u het met ons eens dat de situatie in Nieuw-Weerdinge niet houdbaar meer is?
  • Deelt u onze zorgen dat de situatie in Nieuw-Weerdinge mogelijk zal gaan leiden tot een burgerwacht, met alle gevolgen van dien?
  • Ondanks dat de Gemeente Emmen haar uiterste best doet om te helpen, is duidelijk dat zij dit niet alleen kan. Bent u het met ons eens dat de Provincie hierin haar verantwoordelijkheid moet nemen?
  • Het kan toch niet zo zijn dat de veiligheid van de inwoners van Drenthe in het geding komt door de massale toestroom van asielzoekers. Bent u het met ons eens dat de inwoners van Nieuw-Weerdinge, Ter Apel en omgeving niet het slachtoffer mogen worden van criminele jonge veilige landers? Wat kan en gaat de Provincie Drenthe doen om de inwoners van Nieuw-Weerdinge en omgeving te helpen?
  • De situatie in Ter Apel en omgeving is al heel lang niet houdbaar. Overlast is aan de orde van de dag. Symptoombestrijding is geen oplossing zo is gebleken, bent u het met ons eens dat er een signaal afgegeven moet worden aan Den Haag? En dat de Provincie Drenthe een duidelijke positie moet innemen richting Den Haag over de stroom van immigranten naar Ter Apel? O.a. dat de enorme toestroom van asielzoekers richting Ter Apel moet stoppen?
  • Bent u het met ons eens dat de Provincie Drenthe een helpend hand moet toereiken aan de Gemeente Emmen en gezamenlijk actie moet ondernemen richting Den Haag?
  • Bent u bereid om onze zorgen en die van de inwoners van Nieuw-Weerdinge en omgeving voor te leggen aan de staatssecretaris Van der Burg? Zo ja; kunt u dan aangeven wanneer dit gesprek kan plaatsen en wanneer wij reactie vanuit Den Haag mogen verwachten met antwoord hoe dit vraagstuk op te lossen?
  • Hoe kijkt u tegen de asiel bus Emmen – Ter Apel aan in verhouding met de huidige overlast?
  • Reizigers met buslijn 73 ervaren gevoel van onveiligheid door veilige landers, erkent u dat? Hoe is dit verklaarbaar aangezien er een speciale asiel bus rijdt? Wat gaat u er aan doen?


Namens de fractie van

Liesbeth Niessink (Forum voor Democratie), Nico Uppelschoten (PVV), Gert Veltrop (BBB)"