D66: "Verlaging beschermde status wolf"

Gepubliceerd op: 05 oktober 2023 11:10

De fractie van D66 heeft op 27 september vragen gesteld over de verlaging beschermde status wolf.

"De provincie Drenthe heeft recentelijk informatie verstrekt aan de Europese Commissie met betrekking tot de wolf. In deze communicatie werd een informatieve factsheet in de vorm van een infographic meegezonden. Opvallend was de vermelding van het aantal geplaatste kilometers wolfwerende afrastering, vergezeld door een grafiek die een aanzienlijke stijging in het aantal wolvenaanvallen liet zien. Deze gegevens kunnen de suggestie wekken dat preventieve maatregelen om wolvenschade te beperken wellicht niet effectief genoeg zijn. Om een duidelijker beeld te krijgen van de situatie en de effectiviteit van deze preventieve maatregelen te beoordelen, hopen we antwoord te krijgen op de volgende vragen:

  • Bij hoeveel van de recente wolvenschadegevallen in de provincie Drenthe waren er geen preventieve maatregelen genomen?
  • Bij hoeveel van deze aanvallen waren er wel preventieve maatregelen getroffen, maar voldeden deze niet volledig aan de richtlijnen zoals uiteengezet door BIJ12?
  • Bij hoeveel van deze aanvallen heeft de wolf correct geplaatste en onderhouden preventieve maatregelen weten te overwinnen, waarbij deze maatregelen volledig in overeenstemming waren met de richtlijnen van BIJ12?


Antwoorden op deze vragen graag per jaar, vanaf 2015, tot juli 2023.
Deze vragen zijn bedoeld om een diepgaander inzicht te krijgen in de situate en om te beoordelen of aanvullende maatregelen nodig zijn om wolvenschade effectief te verminderen en de co-existentie tussen mens en wolf te verbeteren.

Namens de fractie van D66,

Anry Kleine Deters"