D66: "Overzicht stikstof-/natuurvergunningen in Drenthe"

Gepubliceerd op: 30 januari 2023 19:01

Op 30 januari heeft de fractie van D66 vragen gesteld over 'overzicht stikstof-/natuurvergunningen in Drenthe'.

"In een artikel van NOS naar aanleiding van een onderzoek is gebleken dat provincies in veel gevallen niet bekend zijn of veehouders de juiste stikstof-/natuurvergunningen hebben. D66 Drenthe maakt zich zorgen over het niet bekend zijn van alle stikstof/natuurvergunningen in Drenthe, dat met de uitdagingen die toch al voor ons liggen om in Drenthe samen met veehouders en andere bedrijven de stikstofproblematiek aan te kunnen pakken zou naar aanleiding van dit artikel de volgende vragen willen stellen aan het College van Gedeputeerde Staten:

  • Is het College van Gedeputeerde Staten benaderd door de NOS over dit onderzoek? Zou het College in het geval dat NOS Drenthe heeft benaderd haar bevindingen ook met Provinciale Staten willen delen?
  • Een aantal bestuurders zou in reactie op het onderzoek hebben aangegeven de bedrijfsactiviteitenniet te willen stoppen maar te willen legaliseren. Ziet het College van Gedeputeerde Staten legaliseren als oplossing?
  • Heeft het College van Gedeputeerde Staten een beeld van de provinciaal (en gemeentelijke) afgegeven stikstof/natuurvergunningen (van alle vergunning plichtige bedrijven) en zo niet, kan het College aangeven hoeveel tijd dit zou kosten om hiervan een goed beeld te krijgen?

Namens de fractie van D66 Drenthe,
Henk Pragt
Anry Kleine Deters"