ChristenUnie: "Aardbeving Hooghalen"

Gepubliceerd op: 03 oktober 2023 15:10

De fractie van de ChristenUnie heeft op 2 oktober vragen gesteld over de aardbeving in Hooghalen.

"Op 1 oktober heeft er een aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 1,9 op de schaal van richter in de buurt van Hooghalen. Volgens het KNMI hangt deze samen met de gaswinning in Eleveld. Gasveld Eleveld is een aantal jaar geleden in een hogere risicocategorie gekomen, onder andere na bezwaren van omwonenden. Dat er nu een dergelijke beving plaatsvindt vinden wij dan ook zorgelijk.  We stellen onze vragen echter graag in een breder kader nu er een nieuw college is. Zo zijn er ook plannen van Vermilion om gas te gaan winnen in de buurt van Vledderveen en Wilhelminaoord. Ook begrepen we dat er voor de winningsvergunning voor het veld ZO Drenthe Zuur verlenging is aangevraagd. Daarnaast heeft de NAM de wens om kussengas te gaan winnen onder de gasopslag Norg. Ondertussen is de gaskraan van het Groningenveld sinds kort op de waakvlam gezet. En dan hebben we het nog niet over de plannen voor afvalwaterinjectie in Schoonebeek en zoutwinning. Kortom, er speelt nogal wat rond mijnbouwactiviteiten in Drenthe. De ChristenUnie heeft altijd op het standpunt gestaan dat het dichtdraaien van de gaskraan in Groningen niet mag leiden tot het verder opendraaien van de gaskra(a)n(en) in Drenthe. Ook moet de schadeafhandeling van mijnbouwactiviteiten op een goede wijze geregeld worden. De veiligheid en gezondheid van inwoners en de bescherming van woningen weegt voor ons zwaarder dan het economisch gebruik van de bodem en ondergrond. Als er toch winning plaatsvindt, moet zoveel mogelijk voorkomen worden dat huizen beschadigd raken én moet er voor aanvang een eenvoudige en ruimhartige schaderegeling worden opgesteld. We hebben de afgelopen jaren gemerkt dat het heel belangrijk was dat de provincie krachtig tegenwicht bood tegenover de mijnbouwbedrijven. Het gaat immers om zeer grote financiële belangen. We hopen dat ook het nieuwe college een dergelijke proactieve rol pakt. Daarom hebben wij de volgende vragen:

  • Weet al u wat de oorzaak is van de recente aardbeving bij Hooghalen en of er een samenhang is met het feit dat gasveld Eleveld sinds een aantal jaar in een hogere risicocategorie valt?
  • Is al bekend hoeveel schadegevallen er zijn?
  • Hoe is de schadeafhandeling geregeld?
  • Worden inwoners actief geïnformeerd over waar ze terecht kunnen met vragen en eventuele schademeldingen?
  • Wat is het standpunt van het college met betrekking tot de plannen van NAM over de winning van kussengas onder Norg?
  • Wat is het standpunt van het college met betrekking tot nieuwe plannen voor gaswinning in onze provincie?
  • Welke rol ziet het college voor zichzelf in het algemeen als het gaat om mijnbouwactiviteiten in Drenthe?
  • Op welke wijze geeft het college in het algemeen invulling aan haar adviesrecht als het gaat om mijnbouwactiviteiten in Drenthe?
  • Kunt u ons een overzicht sturen van alle plekken in Drenthe waar mijnbouwactiviteiten zijn, of waar plannen zijn om dit (weer) te gaan doen?

Namens de fractie van de ChristenUnie,
Bernadette van den Berg"