CDA: "pauze vaar- en wegenprojecten"

Gepubliceerd op: 27 juni 2023 10:06

De fractie van CDA heeft op 23 juni vragen gesteld over de pauze vaar- en wegenprojecten.

 

"Op vrijdag 23 juni jl. verschenen berichten in de media dat minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat een aantal vaar- en wegenprojecten in Nederland 'op pauze' zet vanwege de stikstofcrisis, te weinig personeel en omdat ze te duur zijn. Op deze lijst staat onder andere het Meppelerdiep ofwel de vaarweg IJsselmeer - Meppel. Deze vaarweg is van grote economische betekenis voor Drenthe in het algemeen en Meppel in het bijzonder.
Naar aanleiding van deze berichtgeving in de media heeft de CDA-Statenfractie de volgende vragen:

  • Is het College van Gedeputeerde Staten bekend met deze berichtgeving en zo ja, is het college door de minister van Infrastructuur en Waterstaat van deze beslissing op de hoogte gesteld;
  • Is het bekend bij het College wat de financiële en economische gevolgen van dit besluit zijn?
  • Heeft de provincie Drenthe geld gereserveerd voor de geplande verbreding van het Meppelerdiep? Zo ja, wat gaat nu met deze reservering gebeuren?
  • Is het College van GS bereid de Minister te vragen of het gereserveerde geld voor de verbreding van het Meppelerdiep wel in de regio beschikbaar blijft en ingezet zal worden.

Namens de fractie van CDA

Sonja Hilgenga – van Dam"