CDA: "Bouw waterstoffabrieken"

Gepubliceerd op: 10 mei 2023 11:05

De fractie van CDA heeft op 8 mei vragen gesteld over de bouw vanwaterstoffabrieken. 

"De CDA-fractie heeft kennisgenomen van een artikel bij RTV Drenthe waarin wordt gesteld dat Shell het voornemen heeft om in Emmen twee kleinere fabrieken te bouwen voor het produceren van waterstof. Bij de begrotingsbehandeling in de Statenvergadering van oktober 2022 heeft naar aanleiding van vragen van het CDA het college van Gedeputeerde Staten bij monde van gedeputeerde Stelpstra aangegeven een groot deel van de eerder toegezegde subsidie van 1,6 miljoen euro, bestemd voor de bouw van een waterstoffabriek in Emmen, in te trekken omdat de plannen toen niet leken door te gaan. Het college van GS meldde toen om een bedrag van één miljoen euro af te trekken van de beloofde financiële bijdrage van 1,6 miljoen.
Naar aanleiding van het betreffen artikel heeft de CDA-fractie de volgende vragen:

  • Is het college van GS bekend met het voornemen van Shell om samen met anderen twee kleinere waterstoffabrieken te bouwen?
  • Heeft het college van GS na het debat in oktober vorig jaar het besluit genomen om één miljoen euro af te trekken van de beloofde financiële bijdrage van 1,6 miljoen en dat ook aan Shell kenbaar gemaakt?
  • Als het klopt dat Shell twee nieuwe waterstoffabrieken in Emmen gaat bouwen, welke financiële afspraken zijn er dan met de provincie hierover gemaakt?
  • Wat zijn de (mogelijke) gevolgen voor de resterende subsidie van deze nieuwe, gewijzigde voornemens van Shell?


Bart van Dekken, CDA"