BBB: "Sluiting paden Staatsbosbeheer"

Gepubliceerd op: 13 juni 2023 11:06

Op 13 juni heeft de fractie van BBB vragen gesteld over sluiting paden door Staatsbosbeheer.

Bijgaand artikel heeft in diverse dagbladen gestaan. Vragen over de hekken en slagbomen die in het Vledderveld zijn geplaatst. - Vledderveen (vledderveendrenthe.nl) en Crossen, paardrijden of fietsen in het Vledderveld kan niet meer. Staatsbosbeheer sluit paden af in natuurgebied - Dagblad van het Noorden (dvhn.nl) Aangegeven wordt dat deze paden alleen wandelpaden zijn. Fietsers, paardrijders maakten ook gebruik van deze route. Om ons heen krijgen we steeds meer signalen dat bossen worden afgesloten voor paardrijders en mountainbikers. Ook klagen wandelaars dat deze zandpaden wel erg mul zijn.

Dit is een voorbeeld van het Drents Friese Wold waarin gedeelten van het bos worden afgesloten. Maar we krijgen ook signalen dat in de overige Nationaal Parken in Drenthe dit ook gebeurd.

 

  • Heeft het college van GS contact met Staatsbosbeheer over de mogelijkheden voor paardrijders en mountainbikers om in de bossen hun hobby uit te voeren? Zo ja, loopt hier communicatie over met Staatsbosbeheer en GS?
  • Heeft het college van GS in beeld of er voldoende alternatieve routes zijn voor deze sporters, die genieten van de natuur?
  • Heeft het college van GS ook in beeld of hiervoor natuurgebieden afgesloten gaan worden? Is hier contact over met Staatsbosbeheer?

Namens de fractie van BBB

W.G Bolhuis-van Unen