BBB: "Onderhoud bermen N979"

Gepubliceerd op: 23 juni 2023 13:06

Op 21 juni heeft de fractie van BBB vragen gesteld over onderhoud aan bermen van de N979.

"Wij hebben signalen opgevangen van inwoners van Eén- west, dat er geen onderhoud aan de bermen van de N979, Drentse-kant, word gepleegd. Wel zien wij dat de Groninger-kant wordt onderhouden.
Wanneer bermen niet onderhouden worden, kan dit leiden tot slecht zicht door te hoog gegroeid gras. Dit kan zeer gevaarlijke situaties opleveren. Daarom hebben wij een aantal vragen aan GS.

  • Is het college op de hoogte van het hoge aantal (dodelijke) ongevallen dat zich op de N979 voordoet?
  • Zijn er specifieke factoren geïdentificeerd die bijdragen aan deze ongevallen? Zo ja, welke zijn dit?
  • Zijn er recente verkeersveiligheidsanalyses of -studies uitgevoerd op de N979? Zo ja, kunnen de resultaten hiervan worden gedeeld met de Statenleden?
  • Hoe verhouden de verkeersveiligheidsstatistieken van de N979 zich tot die van vergelijkbare wegen in de provincies Friesland en Groningen?
  • Zijn er specifieke maatregelen die in de provincies Friesland en Groningen worden toegepast om de verkeersveiligheid op vergelijkbare wegen te verbeteren? Zo ja, is er overwogen om dergelijke maatregelen ook op de N979 toe te passen?
  • Welke concrete stappen is het college van plan te nemen om de verkeersveiligheid op de N979 te verbeteren?
  • Zijn er plannen om in de nabije toekomst wegeninfrastructuurverbeteringen op de N979 aan te brengen? Zo ja, kunnen de details hiervan worden gedeeld met de Statenleden?
  • Is het college van GS het met ons eens dat er 4 jaarlijks onderhoud gepleegd moet worden aan de bermen van de N979. Zo ja, is het college van GS voornemens om hier actie op te ondernemen.

Namens de fractie van BBB Drenthe

Koos van der Zee"