BBB: "Aanvraag provincie Drenthe van 476 miljoen voor oplossingen stikstofprobleem"

Gepubliceerd op: 18 augustus 2023 13:08

Op 31 juli heeft de fractie van BBB vragen gesteld over de aanvraag van de provincie Drenthe van 476 miljoen voor oplossingen stikstofprobleem.

"Op 19 juli schreef RTV Drenthe: "Drenthe vraagt op laatste moment 476 miljoen euro voor oplossingen stikstofprobleem".
Drenthe vraagt op laatste moment 476 miljoen euro voor oplossingen stikstofprobleem - RTV Drenthe

De BBB-fractie heeft met verbazing dit stuk gelezen en vraagt zich af waar de wettelijke regels zijn die deze besluitvorming, om alsnog een financiële aanvraag te doen horende bij het Drents Programma Landelijk Gebied (DPGL), te rechtvaardigen. De brief van 18 juli 2023 die door Gedeputeerde Staten (GS) aan de Provinciale Staten (PS) is gezonden geeft voor ons niet voldoende duidelijkheid.
De BBB Fractie heeft hierover de volgende vragen:

  • Kan het college van GS aangeven in welke wettelijke regeling staat beschreven dat de provincie Drenthe, na het indienen van de concept 0.5 versie van het Drents Programma Landelijk Gebied, zich moest houden aan het inleveren van de financiële onderlegger?
  • Kan het college van GS bevestigen dat het niet het ministerie LNV was maar het ministerie van financiën die een opgave nodig had voor de rijksbegroting? Zo ja, kan het college ook aangegeven in welk perspectief dit gezien moet worden gezien het feit dat de gelden hiervoor middels het Transitiefonds nog niet beschikbaar zijn?
  • Is er een formeel verzoek bij het college binnengekomen tot aanleveren van een financiële opgave naar aanleiding van de conceptversie die voor 1 juli, dus tijdig, verstuurd is?
  • Kan het college aangeven wie dat formele verzoek heeft ingediend indien dat aanwezig is?
  • Er is gesproken over het inleveren van een compleet DPLG op 1 april 2024. Door de val van het kabinet zullen bepaalde dossiers stil komen te liggen en zal bijvoorbeeld stemming met betrekking tot het Transitiefonds niet meteen doorgang vinden. Kan het college aangeven wat het effect zal zijn op het moment dat het rijk dit dossier controversieel gaat verklaren?
  • In het stuk van RTV Drenthe wordt aangegeven dat het ingeleverde document niet voldoende is. Wie heeft bepaald dat deze versie niet voldoende is? Mocht het college hiervan reeds bericht hebben ontvangen, kan dit gedeeld worden met PS? De conceptversie DPLG is verstuurd naar de ecologische autoriteit. Kan de BBB-fractie er vanuit gaan dat de ecologische autoriteit het document al beoordeeld heeft en haar onafhankelijke advies al heeft verstuurd naar LNV? Zo ja, wanneer komt die rapportage van de ecologische autoriteit beschikbaar voor PS?

Namens de fractie van BBB Drenthe

Gert-Jan Schuinder"