Rondvragen vergadering Statencommissie 12 juni 2024

Gepubliceerd op: 12 juni 2024 21:06

Verschillende fracties hebben op 12 juni rondvragen gesteld tijdens de vergadering van de Statencommissie van het Drents Parlement.

Roelof Oosting (VVD) over Exmoor pony's:

De Exmoor pony's die als grazers worden ingezet op het Aekingerzand en het Drents Friese wold zijn volop in het nieuws vanwege vermoedelijke wolf aanvallen. Onlangs is er een protestactie geweest door paardenhouders die zich zorgen maken om de onbeschermd staande Exmoor pony's. De situatie is zorgelijk, emoties lopen hoog op en leidt zelfs tot scheuren in de gemeenschap. 

  • Is de gedeputeerde op de hoogte van deze situatie en wat is het actieplan van de provincie om de rust terug te laten keren, Ook met het oog op de start van het recreatie seizoen?

 

Anry Kleine Deters (D66) over de versnellingsagenda DPLG:

De provinciale plannen voor projecten en maatregelen die bijdragen aan schoon water, klimaat, natuur en stikstof werden door GS in de laagste versnelling uitgevoerd omdat er werd gewacht op "Rijksgeld".
Nu Drenthe 270 miljoen krijgt voor het landelijk gebied kunnen we volle vaartvooruit.

  • Wanneer kunnen wij de versnellingsagenda voor het DPLG tegemoetzien?


Sonja Hilgenga-van Dam (CDA) over vervolg landschapvisies:

Er is een brief verstuurd met de titel vervolg landschapsvisies Hondsrug -Zuid. De titel lijkt te suggereren dat het traject rond de landschapsvisies is hervat.

  • Kan de gedeputeerde aangeven of er sprake is van hervatting van het de landschapsvisies?

 

Klik hier om de reacties van de gedeputeerden te bekijken.