search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

Rondvraag VVD: onbewaakte spoorwegovergang Hooghalen

De VVD Statenfractie heeft tijdens de vergadering van 27 mei een rondvraag gesteld over de onbewaakte spoorwegovergang bij Hooghalen:

"Op 22 mei j.l. vond in de buurt van Hooghalen op een onbewaakte spoorwegovergang een noodlottig ongeval plaats. Een aanrijding tussen een stoptrein en een landbouwvoertuig richtte grote schade aan en kostte de treinmachinist zijn leven. Het ongeval heeft een grote schok teweeggebracht bij de naaste omwonenden van de betrokken spoorwegovergang. Eén van deze omwonenden, tevens eigenaar van één van de twee percelen landbouwgrond, die direct achter deze spoorwegovergang gelegen zijn, heeft in de afgelopen dagen contact gezocht met de VVD-fractie in de Drentse staten.

De bewuste percelen landbouwgrond zijn alleen bereikbaar door gebruik te maken van deze overgang. De belangrijkste noodkreet van deze bewoner is dat hij zich totaal niet gehoord voelt. Niet door de gemeente, niet door de provincie en niet door Prorail. Instanties die alle zijn aangeschreven en die soms hebben gereageerd, soms ook niet en, volgens deze bewoner, nog geen zichtbare maatregelen hebben genomen die leiden tot een concrete oplossing van de gevaarlijke situatie rondom deze spoorwegovergang. Het eerste contact met Prorail over deze gevaarlijke spoorwegovergang dateert uit 2008!

Vandaag (25-05-2020) heb ik een bezoek gebracht aan de bewoner en heb ik kennis genomen van de brieven die in de afgelopen jaren zijn verstuurd. Tevens heb ik samen met de bewoner de plaats van het ongeval bezocht en heb ik geconstateerd dat tussen het moment van de eerste waarneming van een aanrijdende trein en het moment dat die trein de spoorwegovergang passeert zo'n 10 seconden verstrijken. Een periode die volstrekt te kort is om de spoorlijn met een tractor en een zwaarbeladen aanhanger veilig te kunnen oversteken. Door obstakels naast het spoor kan de trein niet eerder worden waargenomen dan het moment waarop de afstand tussen de trein en de overgang nog zo'n 200 meter bedraagt.
Een veilig alternatief is voorhanden: Door vanaf de Zwiggelterweg, na de beveiligde spoorovergang tussen Hooghalen en Zwiggelte/Westerbork over een strook van plm. 900 meter betonplaten te leggen, kan een veilige verbinding met de betrokken percelen landbouwgrond worden ingericht. Om snelheid te maken met deze oplossing zouden "for the time being" rijplaten kunnen worden gelegd en kan deze gevaarlijke overweg plus een naastgelegen, eveneens onbeveiligde, overweg op korte termijn worden afgesloten.
De fractie van de VVD Drenthe is van mening dat deze gevaarlijke situatie zo snel mogelijk dient te worden beëindigd en heeft daarover de volgende vragen:

  • Welke mogelijkheden om tot een versnelde oplossing van deze onveilige situatie te komen, ziet het college en welke rol ziet het college daarbij voor zichzelf weggelegd? Hierbij valt bijvoorbeeld ook te denken (als tijdelijke maatregel) aan verwijdering of besnoeiing van bebossing en andere visuele obstakels die ertoe leiden dat de zichtlijnen substantieel worden verbeterd.
  • Is het college bekend met het bovenbeschreven veilige alternatief en is het college bereid om zich in te zetten voor een spoedige implementatie van dit alternatief?
  • Is het college bereid om dit signaal met een hoge mate van urgentie neer te leggen bij de Staatssecretaris en bij Prorail?
  • Op welke manier houdt het college PS op de hoogte omtrent de voortgang van de oplossing?

Namens de fractie van de VVD Drenthe

Jan Smits" 

Bekijk het antwoord van de gedeputeerde op de rondvraag van de VVD. 

gerelateerde documenten

Betrokken statenleden

J. Smits
J. Smits Statenlid MEER INFO

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen