search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

Rondvraag VVD: "drinkwatertarieven WMD"

De fractie van de VVD heeft aangekondigd om in de Statenvergadering van 3 juli een rondvraag te stellen met als onderwerp de Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD).

"De WMD heeft aanmerkelijke verliezen geleden. In Indonesië en met Wildlands. Nieuwsmedia verspreiden de stelling dat de directie van WMD claimt dat dit niet resulteert in hogere drinkwatertarieven voor de inwoners van Drenthe. Nee, de prijsstijgingen die er wel zijn, zijn het gevolg van investeringen in betere zuivering en het leidingennet.

Maar volgens ons kan een zelfs een klein kind beredeneren dat als je je geld niet aan het één besteedt (de verliezen) je het dus wél aan iets anders had kunnen besteden (de investeringen) en dat komt dus neer op de vaststelling dat "ware er niet zoveel verliezen geleden dan had de prijs van water nu minder kunnen stijgen".

Ons bekruipt het gevoel dat WMD niet helemaal eerlijk en open communiceert. Dat is iets wat we willen meegeven aan de vertegenwoordiger van dit huis in de aandeelhoudersvergadering van de WMD en graag vernemen wij van hem hoe hij daar als belangrijke aandeelhouder tegenaan kijkt.

Met vriendelijke groet,

G. (Ton) Serlie, VVD"

Bekijk het antwoord op deze rondvraag van de gedeputeerde.

gerelateerde documenten

Betrokken statenleden

G. Serlie
G. Serlie Statenlid MEER INFO

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen