search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

Rondvraag PVV: Zonneparken

Tijdens de commissievergadering van 4 maart heeft de PVV een rondvraag gesteld over zonneparken.

"De PVV heeft kennis genomen van het rapport van de Universiteit Wageningen m.b.t. het uitgevoerde onderzoek naar grondgebonden zonneparken. Uit dit onderzoek blijkt dat grondgebonden zonneparken, door het afdekken van grote stukken bodem, leiden tot minder licht op en verdroging van de bodem. Het gevolg is een verslechtering van de vegetatie en daardoor ook een vermindering van de biodiversiteit!  Kan Gedeputeerde Staten aangeven hoeveel ha. zonneparken momenteel in de planning staat voor toepassing op landbouwgrond?

Link: https://www.atlasnatuurlijkkapitaal.nl/sites/default/files/2020-01/BOD_1901%20Frambach%20Burret%20zonneparken.pdf"

De antwoorden van de gedeputeerde op deze vragen zijn terug te kijken.

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen