search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

Rondvraag PvdD: “jacht op wild zwijn”

De fractie van de Partij voor de Dieren heeft in de Statenvergadering van 5 februari de volgende rondvraag gesteld:

"inbde media hebben we kunnen lezen dat gedeputeerde Jumelet de jacht op het wilde zwijn heeft toegestaan aan de Wildbeheereenheden. Dit in relatie tot de varkenspest.

Daarover hebben wij de volgende vragen:

  • Waarom wijkt de gedeputeerde af van het beleid van de provincie zoals dit geformuleerd is en verwoord staat op de website van de provincie?
  • Was er een aanleiding om dit besluit te nemen, en zo ja, welke dan?
  • Waarom worden Provinciale Staten niet over dit besluit geïnformeerd en hoe is het mogelijk dat PS dit via de media moet vernemen?
  • Is de gedeputeerde ervan op de hoogte dat de verspreiding van dierziekten zoals de varkenspest mede door de jacht plaatsvindt en welke maatregelen zijn getroffen om dit te voorkomen? 
  • Betekent dit besluit dat ook de tellingen van het wilde zwijn voortaan door FBE gedaan worden?
  • Worden er tijdens de jacht op de beschermde diersoort wild zwijn de voorschriften van de Wet Natuurbescherming nageleefd?
  • Hoe gaat de gedeputeerde zorgen dat de inwoners van Drenthe veilig in het buitengebied kunnen verblijven nu ook de jacht op wild zwijn uit handen is gegeven aan de FBE?
  • Welke andere voorzorgsmaatregelen zijn er in Drenthe getroffen om de varkenspest te voorkomen?

Bronnen:
https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2020/01/30/drenthe-voert-jacht-op-wild-zwijn-op
https://www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/natuur-milieu/natuur/wilde-zwijnen/

Met vriendelijke groet,
Thea Potharst
Partij voor de Dieren" 

Bekijk het antwoord van de gedeputeerden.

gerelateerde documenten

Betrokken statenleden

T. Potharst
T. Potharst Statenlid MEER INFO

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen