search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

Rondvraag FvD: situatie buslijn 73

De fractie Forum voor Democratie heeft tijdens de Statenvergadering van 11 november onderstaande rondvraag gesteld over de situatie die zich voordoet op buslijn 73 Emmen - Groningen:

"Forum voor Democratie Drenthe bereikte de een interne mededeling van het OV Bureau dat op buslijn 73, die tussen Emmen en Groningen met als tussenstop Ter Apel, passagiers worden getolereerd zonder vervoersbewijs en/of mondkapjes zodoende de lieve vrede te bewaken. Een absurde situatie waarin normen en waarden wijken voor conflict-vermijdend gedrag.

Forum voor Democratie heeft de volgende vragen voor Gedeputeerde Staten:

  • Is Gedeputeerde Staten (GS) hiervan op de hoogte? Zo nee, is GS bereid hier navraag over te doen bij het OV Bureau? Zo ja, Wat vindt GS van deze situatie?
  • Wat is GS bereid te ondernemen om hiertegen op te treden?"

Bekijk wat de reactie van gedeputeerde Bijl was op de vragen van Forum voor Democratie (onder agendapunt: Rondvraag).

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen