search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

Rondvraag FvD: Kappen van Bomen

Het Forum voor Democratie heeft tijdens de vergadering van 22 januari de volgende rondvraag gesteld: 

"Afgelopen maanden is er in de media veel te doen geweest over het initiatief van dhr. E. Doorten om een pret- c.q. klimpark aan de A28 nabij Pesse te ontwikkelen. Uiteraard steunt de FVD fractie ondernemende initiatieven om Drenthe aantrekkelijk te maken voor zijn bewoners en toeristen. Vanuit de FVD fractie willen wij , 22 januari 2020, in de commissievergadering de onderstaande vragen mondeling stellen aan het college.

  • Uit de media komen berichten dat om het park te realiseren er bomenkap plaatsvindt. Klopt het bericht dat er in dit plan niet volledige herbeplanting van bos kan plaatsvinden op deze locatie? En ook niet elders in de provincie?En dat de initiatiefnemer nog bos moet compenseren van eerdere initiatieven?
  • Er is sprake van een overeenkomst tussen de provincie Drenthe en de initiatiefnemer dhr. E. Doorten over het niet kunnen compenseren van de bomenkap. In hoeverre ondermijnt deze deal het herbeplanting beleid van de provincie Drenthe? Welke bevoegdheden heeft de Provincie en PS met betrekking tot dit project?
  • Er zijn plannen een hoge lichtmast met led schermen te plaatsen net naast de A28 bij bovengenoemd project. 45% Van alle ongelukken binnen een kilometer van een op en afrit ontstaan door afleiding. Vreest het college van GS evenals de fractie van FvD dat dit ten koste gaat van de verkeersveiligheid?
  • Dit project zal het essenlandschap van Pesse en natuurlandschap Dwingelderveld aantasten. Wat gaat het college doen om dit zoveel mogelijk te beperken?

Vriendelijke groet,

Dhr. J. Bos

Statenfractie FVD Drenthe"

Kijk terug wat het college van Gedeputeerde Staten antwoordde op de vragen van Forum voor Democratie.

gerelateerde documenten

Betrokken statenleden

J.f. Bos
J.F. Bos Statenlid MEER INFO

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen