Rondvraag CU: "sluiting Het Poortje Juvaid"

Gepubliceerd op: 02 juli 2019 12:07

De ChristenUnie heeft voor de vergadering van 3 juli een rondvraag ingediend over de sluiting van justitiële inrichting Het Poortje Juvaid in Veenhuizen.

"Het kabinet zet in op een effectievere aanpak van de jeugdcriminaliteit. Ze komen met een pakket aan maatregelen om sneller en effectiever in te grijpen, zodat de kans dat jongeren in de fout gaan kleiner wordt. De behandeling moet zijn afgestemd op wat de jongere echt nodig heeft.

Omdat er op dit moment veel cellen leeg staan, heeft het kabinet besloten 180 plaatsen af te stoten. Twee justitiële inrichtingen zullen sluiten, waaronder Het Poortje Juvaid in Veenhuizen.

De ChristenUnie betreurt dit kabinetsbesluit. Wij willen graag van het college van Gedeputeerde Staten weten of ook zij dit betreuren, maar vooral hoe dit heeft kunnen gebeuren? Welke middelen zijn ingezet om dit te voorkomen? Bent u door de Minister gekend in zijn besluit?

Ten tweede: hoe nu verder?

We zijn blij om te lezen dat tegelijkertijd een nieuwe kleinschalige instelling wordt opgestart. Helaas gaat het om een gedeeltelijke oplossing, die niet voor alle huidige medewerkers geldt. Overigens is nog niet duidelijk wat de vestigingsplaats van deze instelling wordt. Kan het college daar iets over zeggen?

Daarnaast horen we graag wat de inzet van het college is om de negatieve gevolgen zo beperkt mogelijk te houden, en op welke wijze de werkgelegenheid (in rijksbanen) een impuls kan krijgen.

Met vriendelijke groet,

Roy Pruisscher, Statenlid ChristenUnie Drenthe"

Bekijk het antwoord op deze rondvraag van de gedeputeerde.