Resultaten Drents panel: Cultureel Drenthe

Gepubliceerd op: 06 september 2016 10:09

Het Drents parlement maakt regelmatig gebruik van het Drents panel. 1600 Drenten zijn lid van dit panel en jaarlijks krijgen zij enkele vragenlijsten voorgelegd over uiteenlopende thema's. Vlak voor de zomer is het Drents panel bevraagd over kunst en cultuur. Ruim 900 personen hebben de vragenlijst ingevuld.

Het onderzoek laat zien dat veel Drenten gebruik maken van culturele voorzieningen, zoals musea, voorstellingen of concerten. Musea worden ten opzichte van 2014 - toen ook een meting is uitgevoerd - minder bezocht. Verder zijn er geen grote verschuivingen waarneembaar. De geïnterviewden geven aan positief te zijn over het aanbod van culturele voorzieningen. Slechts zes procent vindt het aanbod in de provincie onvoldoende.

Leefbaarheid in dorpen en steden

Bijna alle geïnterviewden (93 procent) geven aan dat culturele activiteiten in het dorp of de stad, zoals toneelgroepen, koren of een jaarmarkt, van belang zijn voor de leefbaarheid van het dorp of de stad. Dit is opvallend omdat veel minder mensen aangeven dat zij gebruik maken van deze voorzieningen of deze voorzieningen van belang vinden voor hun eigen woongenot. Mensen maken dus een onderscheid tussen hun eigen belang en het belang van het dorp of de stad.

Cultuurnota in het parlement

Op 14 september bespreekt het Drents parlement de nieuwe cultuurnota 2017-2020 'de verbeelding van Drenthe'. Het rapport van het Drents panel onderzoek is hierbij als achtergrond informatie aangeboden. Bekijk het hele rapport.

Deelnemen aan het Drents panel

Heeft u belangstelling om ook deel uit te maken van het Drents panel? Neemt u dan contact op met de Statengriffie.

Cultuur foto klein