search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

PvdA en GroenLinks: "Onderzoek naar aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen in Natura 2000 gebieden"

Op 3 juni hebben de fracties van de PvdA en GroenLinks vragen gesteld over onderzoek naar aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen in Natura 2000 gebieden.

"De fracties van de PvdA en GroenLinks hebben met grote bezorgdheid kennisgenomen van het onderzoeksrapport: "Onderzoek naar de aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen in vier Natura 2000 gebieden in Drenthe en de mogelijke invloed van de afstand van natuurgebieden tot landbouwgebieden op de belasting met bestrijdingsmiddelen". Dit rapport heeft vandaag in de landelijke media aandacht gekregen. Uit dit onderzoek komt naar voren dat bestrijdingsmiddelen diep doordringen in natuurgebieden. De chemicaliën zitten in planten en mest van vee in beschermde natuurterreinen in Drenthe.

In de schriftelijke vragen van 20 februari 2020 heeft de fractie van GroenLinks al zorgen geuit over gezondheidsaspecten van omwonenden en het belang van gedragen afspraken rondom spuitvrije akkerranden. Het vandaag verschenen onderzoeksrapport roept vragen bij ons op omtrent het gebruik van bestrijdingsmiddelen en de zorgplicht rondom Natura 2000 gebieden. De fracties van GroenLinks en de PvdA delen de zorgen van Natuurmonumenten. Het is op dit moment onbekend wat de impact van de bestrijdingsmiddelen en het stapelen daarvan, in de natuur op onder meer de insecten en het bodemleven en de impact daarvan op de vogelpopulatie in Natura 2000 gebieden. Wij zijn dan ook van mening dat dit dringend nader onderzocht dient te worden.

Naar aanleiding van het bovengenoemde onderzoeksrapport hebben GroenLinks en de PvdA de volgende vragen aan het College van Gedeputeerde Staten:

  • Heeft het college kennisgenomen van het bovengenoemd onderzoeksrapport van Natuurmonumenten?
  • Hoe kijkt het college aan tegen de onderzoeksresultaten in combinatie met de zorgplicht rondom Natura 2000 gebieden?
  • Wat is het college van plan om te ondernemen naar aanleiding van de onderzoeksresultaten?
  • Bent u met ons van mening dat er een uitgebreider, meer open en transparanter wetenschappelijk vervolgonderzoek dient te komen en wilt u hierop aandringen bij de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit?

Namens de fractie van GroenLinks, Elke Slagt-Tichelman en Erwin van Liempd

Namens de fractie van de PvdA, Rudolf Bosch"

 

 

 

 

 

 

Betrokken statenleden

E. Slagt Tichelman
E. Slagt-Tichelman Statenlid MEER INFO
E.e.a.a. Van Liempd
E.E.A.A. van Liempd Commissielid (niet zijnde statenlid) MEER INFO
R.a.a. Bosch
R.A.A. Bosch Statenlid MEER INFO

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen